A kényszertörlés intézménye 2014. óta létezik. Az eljárás alatt, de annak befejezését követően is több jogi és adózási kérdés merülhet fel.

 

Kényszertörlési eljárás elrendelése

Akkor rendeli el a cégbíróság a kényszertörlési eljárás megindítását, ha megszűntnek nyilvánítja a céget, vagy ha 3 éven belül nem fejezte be a cég a végelszámolást, és törlése iránti kérelmet sem terjesztett elő. Ha a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, de nem lehet végelszámolási eljárást lefolytatni, akkor szintén kényszertörlési eljárást indít a cégbíróság.

 

Tevékenységet lezáró adóbevallás

Az adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást a kényszertörlési eljárás kezdeti napjától számított 30 napon belül kell beadni. Ezzel együtt azokat a megelőző időszakokra vonatkozó bevallásokat is teljesíteni kell, amelyeknek még nem járt le a határideje a lezáró adóbevallás benyújtásakor.

 

Végelszámolás és felszámolási eljárás

Ha végelszámolást követően rendelik el a kényszertörlési eljárást, akkor a végelszámolásra vonatkozó szabályok alapján kell teljesíteni a bevallási kötelezettséget.

Ha a kényszertörlés eljárását felszámolási eljárás követi, akkor együttesen kell alkalmazni a kényszertörlési eljárás és a csődtörvény idevágó rendelkezéseit, ezek alapján kell a bevallási kötelezettséget teljesíteni.

 

Lezáró bevallás utáni bevallási kötelezettségek

Kényszertörlés után a lezáró bevallás időszakát követően a bevallási kötelezettségeket az általános szabályok alapján kell teljesíteni.

 

Társasági adó bevallás

Társasági adó bevallási kötelezettség nincs a kényszertörlési eljárás alatt, mert ilyen eljárás esetén a vállalkozás nem tartozik a tao hatálya alá.

 

Technikai segítség a kényszertörlés során benyújtandó bevallásokhoz

Az eljárás megindításakor a bevallások főlapján a D jelet kell választani, a fajtánál pedig az 1-es jelzést.

Az eljárás alatt a D jel választása után a fajta 2-es lesz. A lezárás után a D jel után a 3-as fajtájú bevallást kell választani.

 

Beszámoló készítése

A kényszertörlési eljárás időszaka 1 üzleti évnek minősül, függetlenül az időtartamtól. Amennyiben egy cég a normál üzletmenetből kényszertörlés hatálya alá kerül, a számviteli trv. általános előírásai alapján a kényszertörlés időszakáról a mérlegfordulót követő 5. hónap utolsó napjáig közzé kell tenni és letétbe kell helyezni a beszámolót.

 

Kényszertörlési eljárás során nem végezhet a cég üzletszerű gazdasági tevékenységet. Ha ezt a szabályt megszegi a cég, akkor az üzleti évre társasági adó bevallást kell beadnia.

Ha megszünteti a cégbíróság a kényszertörlési eljárást és felszámolási eljárást kezdeményez, akkor az eljárás befejezésének napjával, mint mérlegfordulónappal számviteli beszámolót kell készítenie, és ezt a beszámolót 30 napon belül letétbe kell helyezni és közzé kell tenni.

 

Követelések kiegyenlítése

Tárgyi eszközök, készletek nem értékesíthetők kényszertörlési eljárás alatt.

Ha követelést jelent be egy partner a céggel szemben, és van fedezet a követelés rendezésére, akkor megszünteti a cégbíróság az eljárást és felszámolási eljárást kezdeményez, felszámolót rendel ki a cég képviseletére, aki értékesítheti az eszközöket és kiegyenlítheti a hitelezői igényeket. Abban az esetben, ha nem történik követelés bejelentés, és van a cégnek fellelhető vagyona, akkor a cég törlésre kerül a cégjegyzékből, és rendelkezik a vagyon tagok között történő felosztásáról. Az eljárás során felmerült költségeket a tagoknak egyetemlegesen kell viselniük.