Kinek és mennyi adót kell fizetni, -szabálykövető adózás esetén,- ha egy cég az ügyfelei között ajándékokat sorsol ki? Lehet ez egy alkalomhoz kötött sorsolás – pl. karácsony- , vagy egy-egy ügyfélmegtartási akció keretében zajló sorsolás, az ajándék pedig lehet más cégtől beszerzett, vagy a cég saját utalványa is.

 A cikkben kitérünk az áfa adózás kérdésére – beszerzéskor, átadáskor, térítés nélküli átadáskor-, valamint az szja és az eho alapjára, mértékére is.

 Feltételek a sorsolás bonyolításához

Engedély nélküli is rendezhet a cég ajándéksorsolásos eseményt, ha egyébként rendszeresen, a saját nevében végez áruértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és az ajándéksorsolás a termékvásárlásához vagy a szolgáltatása igénybevételéhez kapcsolódik. A vevőnek, ügyfélnek a termék megvásárlásakor vagy a szolgáltatás nyújtásakor kapott sorsjegyének kihúzása esetén a nyeremény áru vagy szolgáltatás formájában adandó át. A sorsjegyhúzás legyen nyilvános.

Szándékosan írtunk nyeremény áru ill. szolgáltatás megnevezést, mert ilyen ajándéksorsolás esetén pénznyereményt nem lehet adni. Szintén figyelni kell arra, hogy a játékban való részvétel kapcsolódjon a vásárláshoz, ugyanis nem minősülhet ajándéksorsolásnak az az esemény, ahol nincs ilyen jellegű kapcsolat. (Például marketingcélokból adatot gyűjt a cég a potenciális vásárlóiról, és a válaszolók között osztja ki a sorsjegyet.)

 Egyes meghatározott juttatás

Az SZJA-trv. alapján egyes meghatározott juttatás lesz a kisorsolt ajándék. Adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai célú juttatásként írja le a trv., amely nem tartozhat a szerencsejáték szervezéséről szóló trv. hatálya alá.

Abban az esetben, ha a nyertes vevő cég, és nem magánszemély, a nyereménytárgy vagy szolgáltatás térítés nélküli átadásnak minősül,  és nem pedig egyes meghatározott juttatásként fog adózni.

 Az ajándékok beszerzése

A nyereményként kívülről beszerzett ajándékok után az előzetesen felszámított áfát nem vonhatja le a cég.

 Ajándékok átadása

Amikor a megvásárolt ajándék kikerül a cég könyveiből, az értékét személyi jellegű kifizetésként kell könyvelni.

 Adózás a juttató cég részéről

A kifizetőt (azaz a céget) személyijövedelem adó megfizetésére vonatkozó kötelezettség terheli. Adóalap a nyeremény szokásos piaci értékének 1,18-szorosa. Az adó mértéke 15%.

Ugyanezen módszerrel meghatározott adóalapra 19,5% egészségügyi hozzájárulást is fizetnie kell a kifizetőnek.

 Adó bevallása, megfizetése

A cég számára a juttatás hónapjának kötelezettsége lesz az adó és járulék bevallása, megfizetése. Az Art. alapján kell az adott határidőre bevallania, megfizetnie a juttatással összefüggő adót és bérjárulékot.

 A vásárlót a kapott ajándék után nem terheli adókötelezettség.