A felmondási idő a munkaviszony része. Tartama alatt kiadható szabadság, vagy akár azonnali hatályú felmondással is élhetnek a felek. Célja, hogy a munkavállaló átadhassa a folyamatban lévő ügyeit az utódjának, a felmentési idő tartama alatt pedig új munkahelyet találhasson.

Hogyan kell számolni?

A felmondás közlését követő napon indul a felmondási idő. Hosszát naptári napokban kell megállapítani, amelyekbe a hétvége, ünnepnap is beleszámít. Ha a dolgozó mond fel, akkor hossza 30 nap, kivéve, ha a munkaszerződés vagy kollektív szerződés ennél hosszabb időt határoz meg. Ha a munkáltató mond fel, akkor a 30 nap hosszabbodik a munkaviszonyban töltött idő arányában.

Vannak esetek, amikor a közlést követő napon mégsem indul el a felmondási idő:

  • betegség miatti keresőképtelenség
  • beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség
  • hozzátartozó otthon gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság.

A felmondási időszak ilyenkor csak a fenti időszakok letelte után indulhat.

Mivel időtartamról van szó, nem pedig határidőhöz kötött időszakról, ezért ha hétvégén jár le, nem hosszabbodik meg a következő munkanapig.

Keresőképtelenség bejelentése

Ha a keresőképtelenséget a felmondás közlését követő napon jelenti be a dolgozó, annak nincs halasztó hatálya, tehát a felmondási idő elindul. Érdekesség, hogy amennyiben a felmondás bejelentésével egyező napon, néhány óra múlva jelenti be a keresőképtelenséget a dolgozó, akkor nem indul el másnap a felmondási idő, azonban a munkáltató jelezheti a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) felé a keresőképtelenség felülvizsgálatát.

A munkavállaló felmondása esetén a keresőképtelenség ideje is beszámít a felmondási időbe, nem hosszabbodik meg a tartama annak idejével.

Szabadság kiadása a felmondási idő alatt

A szabadság olyan időszakra adható ki, amikor munkavégzési kötelezettség terheli a munkavállalót. A felmondási időszak azon szakaszára, amikor már nem terheli munkavégzési kötelezettség a dolgozót, vagyis a felmentési időre nem adható ki szabadság.

Azonnali hatályú felmondás

A felmondási időszak alatti is előállhat az, hogy valamely fél megsérti a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét, vagy olyan magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi a munkaviszony folytatását. Ekkor azonnali hatályú felmondás alkalmazható a felmondási idő alatt is.

Feladatok átadása a felmondási idő alatt

A felmondási időben a dolgozónak át kell adnia a megkezdett feladatokat, iratokat, ügyeket másik munkavállaló részére. Megfelelően tájékoztatnia kell a határidőkről, egyéb minden lényeges körülményről utódját. Ennek elmulasztása esetén a munkáltató kérheti a jogellenes munkaviszony megszüntetés kimondását, amely alapján nem kell kifizetnie a felmondási időre szóló távolléti díjat, és a kára megtérítése is kérhető. A munkavállalótól alaphelyzetben nem várható el, hogy az átadott ügyek vitelére betanítsa utódját, de a munkáltató utasíthatja erre.