Keresetkiegészítés céljából sokan vállalnak a meglévő mellé újabb munkát, amit a köznyelv gyakran így hív: másodállás. Mire kell figyelniük a munkavállalóknak, munkáltatóknak az újabb munkaviszony létesítésekor?

Mikor nem vállalható másodállás?

Semmilyen jogszabály nem tiltja, hogy egy munkavállaló több munkáltatónál vállaljon munkát. Ha egy dolgozó ezt elhatározza, alapesetben nem akadályozhatja meg ebben a munkáltatója. Kivételek azonban itt is vannak:

  • a munkáltató gazdasági érdekének sérelmével járó másodállás, ami jelentheti a konkurenciánál történő munkavégzést
  • vezető állású munkavállaló esetén az Mt. tiltja meg, hogy a dolgozó egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen. A vezető állású munkavállaló megállapodhat azonban ettől eltérően is a munkavállalójával.

Munkavállaló jogai és kötelezettségei

A dolgozó a pihenőidejét tetszés szerint töltheti, így akár más munkát is vállalhat. A munkáltatójának jogos elvárása, hogy a munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban, az általa előírt időpontban megjelenjen és a munkaviszonyából származó kötelezettségeit teljesítse. A dolgozó csak úgy tarthat fenn több munkaviszonyt, ha eleget tud tenni az azokból eredő kötelezettségeinek.

A másodállás is önálló munkaviszony

Mindegyik létesített munkaviszony önálló munkaviszonynak minősül, ugyanolyan szabályok érvényesek és nem kell engedményt tennie egyik munkáltatónak sem a dolgozó másik munkaviszonya miatt. A másik irányban is igaz: mindegyik munkáltatónak be kell tartania a napi munkaidő maximumát, a pihenőnapokra és pihenőidőre vonatkozó szabályokat.

Bér meghatározása

A másodállás vagy több munkaviszony sem indok arra, hogy a munkavállaló bérét a minimálbérnél vagy a garantált bérminimumnál alacsonyabb összegben határozzák meg, ha a dolgozó a több munkaviszonyból keres annyit, hogy elérje azok szintjét.

Szabadság és pihenőidő

A szabadságok és a táppénz elszámolását is önállóan, a jogszabályoknak megfelelően kell kezelni a munkaviszonyoknál. A kivett szabadságot mindkét (vagy több) helyen is ki kell írni, a táppénzes papírt a másodállás munkahelyén is le kell adni.

Másodállás vs. több munkáltatós foglalkoztatás

Amennyiben a munkavállaló egyszerre végezné a párhuzamos munkaviszonyokból származó feladatait, például telefonos ügyfélszolgálatot nyújt, miközben a másik munkáltatónál asszisztensi munkát végez, akkor célszerű atipikus foglalkoztatást alkalmazni, a több munkáltató által létesített munkaviszony keretében.

Tájékoztatási kötelezettség másodállás esetén

Az Mt.-ben foglalt együttműködési kötelezettség kötelezővé teszi a munkavállaló számára, hogy bejelentse a munkáltatójának, ha párhuzamosan másik munkaviszonyt létesít. A munkáltató így fel tudja mérni a párhuzamos munkavégzés okozta kockázatokat, és meg tud felelni a biztonságos munkakörnyezet biztosítását előíró szabályoknak.