Adóellenőrzés webáruházaknál

A NAV is lépést tart az adóellenőrzés területén az információs társadalom fejlődésével, ezért az ellenőrök gyakran használják munkájuk során az internetet is. Rohamosan nő az online úton bonyolódó kereskedés, amely az adóhatóság számára is új kihívást jelent.

Webáruház ellenőrzésének előkészítése

Mivel a NAV-nak lehetősége van az interneten elérhető adatokat, információkat feldolgozni, ezért sokszor az interneten megtalálható adatok lementésével kezdik az ellenőrzést. A mentett honlapok gyakran használhatók később a bevallások utólagos ellenőrzése során.

A csomagküldő szolgálatokon keresztül végzett értékesítéseknél fontos szempont az árueredet-vizsgálat is. Ezzel kiküszöbölhető, hogy a feketén beszerzett árut egy másik közösségi tagállamba adják el papíron, és egy láncolaton keresztül visszajusson az áru az eladóhoz, ezzel megspórolva az áfát és elérve, hogy árelőnyhöz jusson az értékesítő.

Adóellenőrzés a  futárszolgálatok adataival

A webáruházak ellenőrzésének egy módja, hogy a termékeit kiszállító futárcég, futárszolgálat ellenőrzése során összevetik a számokat az adott webáruház bevallott adataival. Ilyen esetben a webáruház bevallásából hiányzó bevételre minden adónem megállapításra kerül. Például az osztalékalap következtében az eho-fizetési kötelezettség is.

Külföldre történő értékesítés

A NAV adóellenőrzési tapasztalatai között található olyan webáruház esete, amely külföldre is értékesített terméket, egy német nyelvű oldalon keresztül. A cég rendelkezett bankszámlával a szóban forgó országban is. A külföldi bankszámlájára beérkező összegekről azonban nem állított ki bizonylatot, gondolván, hogy a NAV úgysem szerez róla tudomást. Az ellenőrök a cég weboldalának tanulmányozása során találtak rá az említett német oldalra, és néztek utána, hogy mennyi bevétele származhatott az adózónak a külföldi értékesítés után. Ilyenkor a külföldi adóhatóság is segíthet a hazainak. Például a kinti bankszámla adatait a NAV rendelkezésére bocsátja. Az eltitkolt jövedelem miatt adókülönbözet került megállapításra. Többféle adónemben (áfa, szja, eho), mulasztási bírság kiszabására is sor került a számlaadás elmulasztása és helytelen nyilvántartás vezetése miatt.

Elektronikusan nyújtott szolgáltatások

Az árukereskedelem vizsgálati tapasztalatai segítik a NAV-ot abban, hogy az elektronikusan nyújtott szolgáltatások ellenőrzését is hatékonyabban végezhessék. Ilyen esetekben mind a szolgáltatás nyújtása, mind a fizetés történhet virtuálisan.

A NAV ellenőrzési tapasztalatai között van olyan fotóstúdió akinek weboldalára folyamatosan felkerültek az újabb és újabb munkák képei, miközben bevételt egyáltalán nem realizált. Érdemes az adózóknak tisztában lenniük azzal, hogy már a közösségi oldalak is segítik az adóhatóság munkáját az elektronikus kereskedelem és szolgáltatások adóellenőrzésekor.

Egy korábban megjelent írásunkban az adóminimalizáló vállalkozásokat érintő ellenőrzésekkel foglalkoztunk:

Az adóellenőrzés célja, hogy az adóigazgatási szempontból kockázatot jelentő adózókat rászorítsák a tisztességes adózói magatartásra. A NAV jelentős kapacitást mozgósít a hosszabb perióduson keresztül veszteséget jelentő adózók felderítésére. Az iratanyagok hiánya, hiányossága, vagy a törvényes képviselők elérhetetlensége miatt azonban sokszor aránytalanul meghosszabbodnak ezek az eljárások. A cikkben megmutatjuk, melyek a leggyakoribb adóminimalizáló esetek, amelyek a NAV érdeklődését is felkeltik.

Adózók adóminimalizáló tevékenysége

Az adóminimalizálás az adóellenőrzések terminológiájában nem azt jelenti, hogy egy adózó rendszeresen visszaigényelhető adót mutat ki. Inkább azt, hogy rendszeresen a bevételeihez mérten nagyobb összegű kiadásokat állít be a bevallásaiba, ezért kis összegű befizetendő adója lesz.

Az adóellenőrzések előzményeként negyedévente központi listát állít össze a NAV az ilyen cégekről, és jellemzően megállapítással zárulnak az ilyen típusú adóellenőrzések.

Adóellenőrzés – Bevétel eltitkolása

A bevétel eltitkolásával kapcsolatos adóellenőrzések során legtöbbször azt állapítja meg a NAV, hogy a cég csak akkora összegben állít ki számlát, vagy nyugtát, hogy az egy minimális összegű befizetendő áfát eredményezzen. Találhatunk olyan esetet is, amikor kiállítódnak ugyan a bizonylatok, de nem szerepelteti azokat az adózó a bevallásaiban, abban bízva, hogy a NAV nem fogja őt ellenőrizni.

Fiktív számlák

Az adóminimalizálás egy másik eszköze a fiktív költségszámlák befogadása. Az adóellenőrzések megállapításainak egyik tapasztalata, hogy főként szolgáltatásokról szólnak ezek a számlák. Ugyanis termékek nem valós beszerzését egy árumérleg készítése gyorsan leleplezné. Legnépszerűbb fiktív szolgáltatások: üzletviteli tanácsadás, egyéb tanulmány készíttetése.

Jövedelem-(nyereség-) minimum

Amennyiben egy vállalkozás adózás előtti eredménye vagy adóalapja közül a nagyobb nem éri el a megállapított jövedelem-(nyereség-) minimumot, akkor eldöntheti az adózó, hogy a társasági adójának alapját az általános szabályok szerint állapítja-e meg, vagy a jövedelem-(nyereség-) minimum lesz az adóalapja. Az adóellenőrzések során megfigyelik, hogy mely adózók azok, akik az általános szabályok szerint határozzák meg a társasági adójuk összegét, annak ellenére, hogy nem éri el társaságiadó-alapjuk a jövedelem-(nyereség-) minimumot. A bevalláshoz ilyenkor kiegészítő nyilatkozatot kell csatolni, amelyet a NAV feldolgoz, majd kockázatelemzéssel kiválasztja azokat az adózókat, akiknél feltételezhető, hogy nem legális módszerek révén érték el az alacsony adóalapot. A vizsgálatot egy éven belül lefolytatja a hatóság.

A vizsgálat lefolytatása közben iratokat néznek át, és az egyes, kétségbe vont gazdasági események valódiságát vizsgálják. A bizonyítás terhe az adózón van, ha nem tud megfelelően érvelni, akkor az adóhatóság módosítani fogja az adóalapot és a fizetendő adót. A vizsgálat végéig lezajló önrevíziót a NAV végig figyelemmel kíséri. Önellenőrzési tilalom akkortól áll fenn, amikor a hatóságtól a vállalkozó átveszi a vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet, és a hatóság becsléssel megállapítja az adóalapot. Más esetekben tilos az önellenőrzés a bevallások utólagos adóellenőrzésére irányuló vizsgálatról szóló megbízólevél kézbesítésétől.