Az adóelőleg feltöltés kötelezettsége a 2019-től kezdődő adóévtől nem terheli az adózókat, kivéve, ha a 2019-es adóév utolsó hónapjának 20. napja 2019. július 24-e előtti. A naptári év szerint adózó alanyoknak nem kell 2019. december 20-án adóelőleg-feltöltést teljesíteni, akkor sem, ha az árbevételük több, mint 100 millió forint.

Ha az adózó üzleti éve eltér a naptári évtől, és 2019. július 24-ét megelőzően kezdődik, szintén felmentést kap a feltöltési kötelezettség alól. Ebben az esetben a Tao trv. átmeneti szabálya felülírja azt a rendelkezést, miszerint a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózónál az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint kell teljesíteni az adóelőleg feltöltés kötelezettségét.

Adóelőleg feltöltés, önként vállalva

Az adózók dönthetnek úgy, hogy utolsó alkalommal a 2019-es év tekintetében még teljesítik a feltöltést.

A korábbi szabályozás alapján az adózók a társaságiadóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésekor rendelkezhettek az adóévi kedvezményezett célra még fel nem ajánlott adóelőlegeiknek a kedvezményezett célra történő felajánlásáról.

Az adófelajánlás rendszere 3 lépcsőből állt:

  • tao előleg terhére az esedékes előleg-fizetési kötelezettség teljesítésének határidejét megelőző hónap utolsó napjáig
  • tao előleg kiegészítésekor a tao előleg kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtásának határidejéig a tao előleg kiegészítési kötelezettségről szóló bevallásban
  • az éves társasági adó terhére, az adóbevallás benyújtásának határidejének utolsó napjáig, a társaságiadó-bevallásban

A törvénymódosítással a fenti 3 lépcsőből a második megszűnt. Az adózók azonban dönthetnek úgy is, hogy utolsó alkalommal még eszerint adóznak. Ha ezt választják, akkor jogosulttá válnak arra is, hogy rendelkező nyilatkozatot tegyenek a társasági adó feltöltésről szóló bevallásukban.

Érdemes megtartani a lehetőséget?

Az adóelőleg feltöltés önkéntes választása az adójóváírás miatt lehet előnyös. A társaságiadó-előleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére történő adófelajánlásnál magasabb az adójóváírás, mint a fizetendő adóból való adófelajánláskor, az éves elszámoláskor.

A törvény alapján az adózó a rendelkező nyilatkozatban felajánlott és a NAV által az átutalt összegre tekintettel jóváírásra jogosult. A jóváírást az adóhatóság a bevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával vezeti át az adózó adófolyószámlájára, társasági adónemre.

A jóváírás mértéke:

  • a társaságiadó-előlegből és az adóelőleg-kiegészítésből juttatott felajánlás összegének, de maximum a fizetendő adó 80%-ának 7,5%-a
  • a fizetendő adóból juttatott felajánlás összegének, de maximum a tao trv. 24. paragrafus alapján fizetendő adó 80 %-ának 2,5%-a.