Amennyiben az adózó az elmúlt 5 évben képviselője, vagy 50%-ot meghaladó tulajdonosa volt olyan cégnek, amely 1 millió forintnál nagyobb értékű tartozással szűnt meg, amely nem térült meg az adóregisztrációs eljárásig, akkor adófizetési biztosíték letételére szólítja fel a NAV.

Ha nem fizeti be a biztosítékot időben az adózó, akkor kényszertörlés alá kerül a vállalkozása, 5 évre eltiltást kap az ügyvezető, és akár a tulajdonosok is.

Az adófizetési biztosíték azokra a cégekre vonatkozik, amelyek tartozással szűntek meg. Amennyiben ez a tartozás nagyobb volt, mint 5 millió forint, az adóhatóság nem is engedélyezi az adóregisztrációt.

Az adófizetési biztosíték összege

Az adófizetési biztosíték összege megegyezik a tartozással megszűnt társaság tartozásának összegével. A biztosíték letételére határozatban kéri a NAV az ügyvezetőt. Ha 5 éven belül több tartozással megszűnt társaságban is tevékenykedett az ügyvezető, akkor a legmagasabb tartozás összegét kérik be.

A NAV határozatot küld az adófizetési biztosíték letételére, ebben 30 napos fizetési határidőt ír elő. A határidő elmulasztásának következménye, hogy az adóhatóság törli a társaság adószámát.

Mikor jár vissza az adófizetési biztosíték?

A biztosíték visszajár egy év után, ha az adózónak nem keletkezik adótartozása. Amennyiben igen, úgy a NAV kiegyenlíti azt a biztosítékból, de az adózónak 15 napon belül ki kell egészítenie az eredeti biztosíték összegét.

Akkor sem kapja vissza a biztosítékot a cég, amennyiben például a biztosíték letételében érintett ügyvezetőt időközben leváltja.

Fellebbezési lehetőség

A határozat közlésétől számított 8 napon belül fellebbezhet az adózó, de ennek nincs halasztó hatálya az adófizetési biztosítékra. Amennyiben a 8 napos fellebbezési határidőt és a 30 napos biztosítéknyújtási határidőt is elmulasztja a cég, csakis felügyeleti intézkedést kérhet, ahol be kell bizonyítania, hogy jogsértő volt a határozat.

A vezető vagy tulajdonos, aki miatt előírták az adófizetési biztosítékot, 8 napon belül kimentési kérelmet adhat be.

Az eddigi tapasztalatok alapján a 30 nap elmulasztása esetén nem várható pozitív elbírálás a NAV részéről.

Adószám törlése

A NAV az adófizetési biztosíték nyújtására adott határidő elmulasztás következményeként törli az adószámot. Semmilyen módon nem állítható helyre az adószám, a társaság nem tudja majd folytatni a tevékenységét, a NAV kényszertörlést kezdeményez a cégbíróság előtt. A társaság törlését követő 5 éven belül a vezető tisztségviselő, a tulajdonos nem lehet ügyvezető és nem válhat többségi tulajdonossá egy gazdasági társaságban.

Adófizetési biztosíték nem csak új cég esetén írható elő. Kamatra nem jogosult a társaság a biztosíték után. Nemcsak átutalással, hanem bankgarancia nyújtásával is teljesíthető a kötelezettség.