A kifizetők, munkáltatók igazolásait január 31-ig kell kézhez kapniuk a munkavállalóknak, az egyéb, adókedvezmények igénybevételére jogosító igazolásokat pedig február 15-ig.

Az adókedvezményről rendelkezni csak akkor tud a magánszemély, ha van elegendő befizetett adója.

Önkéntes kölcsönös pénztári befizetés

A pénztár által kiadott igazolásban szereplő összeg lehet a rendelkezési jog alapja. A kedvezmény mértéke a pénztár által kiadott igazoláson szereplő, a rendelkezési jogosultságra jogosító összeg 20%-a. Maximum 150 000 Ft-ról lehet rendelkezni.

NYESZ- R számlára befizetett összeghez kapcsolódó rendelkezés

A számlavezető által igazolt összeg 20%-áról, de maximum 100 ezer forintról lehet rendelkezni. Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. január 1. előtt tölti be a magánszemély, akkor 130 ezer forintról lehet rendelkezni.

Nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetett összeg

A magánszemély, ha a rendelkezése időpontjában rendelkezik nyugdíjbiztosítási szerződéssel, akkor az igazolásban szereplő összeg 20%-áról, de maximum 130 ezer forintról rendelkezhet.

Maximum 280 ezer forintig

Az önkéntes pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági számlára és a nyugdíjbiztosítási szerződések alapján a biztosítóhoz utalt összegek, azaz az adókedvezmények nem haladhatják meg együttesen a 280 ezer forintot. A NAV által utalt kedvezményösszegre nem fizet adót a magánszemély, de nem is jár utána kedvezmény a következő évben. A kedvezmény igénybevételére csak olyan pénztár választható ki, ahol a rendelkezési jogosultságot megalapozó művelet (befizetés, jóváírás, lekötés, szolgáltatás igénybevétel) történt.

Személyi adókedvezmények

A személyi adókedvezmények megelőzik az adó feletti rendelkezési jogot. Az orvos igazolása vagy határozat szükséges az igénybevételéhez, amelyeket nem kell a bevalláshoz csatolni. A kedvezményt a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le az összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. A minősítéseket és a szükséges igazolásokat a 49/2009 EüM. rendelet tartalmazza.

Nem kell orvosi igazolás a személyi kedvezményhez, ha a magánszemély rokkantsági járadékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesül. A rokkantsági járadékot vagy a fogyatékossági támogatást megállapító határozat lesz a kedvezményre való jogosultság alapja. A személyi kedvezmény az adóév első napján érvényes minimálbér 5%-a. Egy adott hónapra akkor vehető igénybe a kedvezmény, ha legalább egy napra fennállt a kedvezményre jogosító állapot.

Fontos a kedvezmények megosztása

A családon belül érdemes odafigyelni arra, hogy ki mennyi családi kedvezményt vesz igénybe. Ha elviszi az adókedvezményt az első házas kedvezmény vagy a személyi kedvezmény, akkor nem tud a magánszemély tovább rendelkezni.