Az alapítványoknak nyújtott adomány és támogatás megkülönböztetésének adózási okokból van jelentősége. A cikkben összegyűjtöttük, milyen feltételei vannak az adománnyá minősítésnek.

Támogatás nyújtása

Támogatást több formában lehet adni:

 • pénzbeli,
 • termék átadása ingyenesen,
 • szolgáltatásnyújtás ingyenes átadása,
 • tartozás átvállalása ingyenesen.

A fentiekkel kapcsolatban elszámolt áfa összege is a támogatásnak minősül.

Adomány vagy támogatás?

Az adott támogatást bizonyos feltételek teljesülése esetén adománynak lehet minősíteni. A különbségtételnek az adózás eltérősége miatt van jelentősége.

Adománynak minősül a támogatás, ha

 • a támogatás nyújtása közhasznú szervezet részére történik, törvényben meghatározott közhasznú tevékenységhez nyújtják, tehát az alapítványnak közhasznú besorolása van
 • a támogatás nem jelenthet a Tao. trv.ben meghatározottaknál több vagyoni előnyt az adományozónak.

Vagyoni előnynek nem minősítjük az adományozó nevére, tevékenységére történő utalást, vagyis azt, ha feltüntetik, ki a támogató.

Adomány az áfa trv. szerint

Az áfa trv. is feltételként szabja meg, hogy a támogatást közhasznú szervezetnek adják, törvényben meghatározott közhasznú tevékenységhez, tehát az alapítványnak meg kell szereznie a közhasznú besorolást, valamint

 • ne legyen megállapítható, hogy az ügylet egyáltalán nem, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú tevékenységet
 • ne jelentsen vagyoni előnyt az adományozónak.

A nyújtott és kapott támogatás elszámolása

A számviteli trv. alapján a támogatás egyéb ráfordításként számolandó el.

Az alapítvány –amennyiben kettős könyvelést vezet – a kapott támogatást egyéb bevételként számolja el. Ha egyszeres könyvvitelt vezet, akkor bevételként számolja el a kapott támogatást.

Amennyiben nem pénzben juttatott adományról van szó, akkor az adományt az adományozó nyilvántartásában beállított könyv szerinti értéken kell nyilvántartásba venni. Ha nincs könyv szerinti érték, akkor a szokásos piaci áron. Az alapítvány tehát az adományozó által kimutatott közvetlen önköltségen állítja be a bekerülési értéket, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, akkor szokásos piaci áron.

Alapítványok könyvvezetése

Közhasznú alapítvány kötelezően kettős könyvvitelt kell, hogy vezessen. Minden esetben a bevételeket és ráfordításokat külön kell kimutatni, attól függően, hogy azok az alaptevékenységgel, vagy a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosak.

A számviteli nyilvántartásait úgy kell vezetnie, hogy az alapcél szerinti tevékenységéhez és  a gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó

 • bevételei
 • költségei
 • ráfordításai
 • eredménye
 • egymástól elkülöníthető legyen.