Amennyiben nincs más eszköze az adóhatóságnak az adótartozás beszedésére, élhet kényszerrel, ingóvégrehajtással. Általában gyorsan célt érnek ezek az eljárások, mert az adósok többnyire kifizetik az adótartozást már az eljárás megindításakor, illetve viszonylag könnyen értékesíthetők a lefoglalt ingóságok.

A végrehajtható okirat

Ha az adósnak olyan adókötelezettsége van, amely végrehajtható okirattal is alátámasztható és nem fizeti ki azt önként, akkor kényszert is alkalmazhat a NAV. Fontos, hogy a végrehajtásnak ne legyen törvényi akadálya, mint például egy részletfizetési határozat.

Adótanácsadó tippünk: az adószámla egyeztetése során az adótartozásról készült jegyzőkönyv kiemelt okirat, de önmagában nem végrehajtható okirat. A végrehajtható okirat záradékolása illetve végrehajtási lap kiállítása nem szükséges, az okirat kiállításán kívül nincs szükség egyéb intézkedésre. A ki nem fizetett adótartozás után felszámított pótlék, kamat szintén behajtható a végrehajtható okirat alapján.

Adótartozás esetén az ingóvégrehajtás menete

Adótartozás esetén két fő lépésből áll az ingóvégrehajtás:

  • az ingóságok lefoglalása
  • és azok értékesítése.

Az esedékességkor nem kifizetett adótartozás esetén az első végrehajtási cselekmény foganatosításával kezdődik meg az eljárás, tehát nincs más olyan önálló intézkedés, amit az adóvégrehajtónak meg kell tennie azért, hogy azzal elrendelje a végrehajtást.

A foganatosítás határidejére nincs külön szabály az Art-ban, a bírósági végrehajtásról szóló törvény (Vht.) szerint 30 napon belül történik, a végrehajtási költség megelőlegezésének időpontjától számítva.

Ha a végrehajtható okiratot személyesen adják át az adósnak, akkor haladéktalanul, ha postai úton kapta meg, akkor a kézbesítéstől számított 45 napon belül kell az ingóság foglalását elvégezni

Az ingó vagyontárgyak

A tárgyak fogalmi meghatározása tekintetében sem a Vht., sem az Art. nem ad útmutatást. Adótartozás esetén a végrehajtás tárgya lehet

  • a fizikai valóságban létező és
  • vagyoni értékkel rendelkező tárgy vagy követelés, igény, esetleg jog.

A foglalás néhány gyakorlati szabálya

Adótartozás esetén, ingóság helyszíni foglalásakor a helyszínen foglalják le a tárgyat, vasárnap és munkaszüneti nap kivételével, reggel 6 és este 10 között. A végrehajtást foganatosító adóhatóság vezetőjének írásos engedélye alapján ettől eltérő időpontban is lehet. Szállítás alatt álló ingóságot külön engedély nélkül is le lehet foglalni.

A postára feladott pénz vagy más küldemény, illetve a fuvarozásra átadott dolog mentes a végrehajtás alól, amíg a posta vagy a fuvarozó át nem adta azt.

Adótartozás esetén történő ingófoglaláskor a NAV két alkalmazottjának jelen kell lennie az eseményen, és helyszíni foglalásnál a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni

Az adósnak, vagy képviselőjének jelen kell lennie, ha nem megoldható, akkor az adóssal együtt lakó nagykorú családtagnak.

A tárgy lefoglalásával beáll az elidegenítési és terhelési tilalom.