Az áfa-trv. szerint az adózás kérdése az ellenértékes ügyleteknél merül fel, de vannak olyan ügyletek, amelyek ingyenesek, de mégis ellenérték fejében teljesített termékértékesítésként/szolgáltatásnyújtásként kezelünk. A cikkben két esetet tekintünk át az áfa szempontjából. Az egyik a vállalkozásból ideiglenesen kivont termék témája, a másik az ingyenes szolgáltatásnyújtás esete.

Időleges termékkivonás

Az adózás szabályai tekintetében ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás történik, amikor egy terméket időlegesen kivonnak a vállalkozásból, és a vállalkozást a termék beszerzésekor adólevonási jog illetett meg. Az időleges kivonás célja lehet, hogy a vállalkozó vagy alkalmazottai magánjellegű szükségleteit kielégítsék.  Vagy csak általában, a vállalkozástól idegen célok elérésére használják. Fontos, hogy a használó egyenesen használja az időleges kivonás ideje alatt az adott terméket.

Abban az esetben, ha nem keletkezett adólevonási joga a vállalkozásnak a termék beszerzésekor, mert kifejezetten az ingyenes használatba adás miatt szerezte azt be, akkor nem merül fel adózási kötelezettsége az ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás esetében sem.

Tegyük fel, hogy egy vállalkozás a nyári szabadságolások idején kevésbé használja ki mobil klíma berendezéseit. Ezért ilyenkor azokat ideiglenesen, és ingyenesen egy idősek otthona részére adja át. Az otthon nem egyházi jogi személy és nem közhasznú szervezet, ezért nem lehet közcélú adományozásról beszélni. Amennyiben a mobilklímák beszerzésére korábban gazdasági tevékenység érdekében került sor, és a cégnek áfa-levonási joga keletkezett, akkor most áfa-kötelezettség terheli az ingyenes ideiglenes használatba adás miatt.

Ingyenesen nyújtott szolgáltatások és az adózás

A vállalkozás nyújthat ingyen szolgáltatást saját vagy alkalmazottai szükségleteinek kielégítésére vagy általános, de a vállalkozástól idegen célok elérésére.

Ebben az esetben is csak akkor lesz adózási kötelezettsége a vállalkozásnak, ha a szolgáltatás kapcsán korában adólevonást érvényesített. Tehát ilyenkor az eredeti cél nem az ingyenesen nyújtott szolgáltatás volt.

Adózás szempontjából ide tartozik az az eset is, amikor egy vállalkozás kirándulást szervez, hogy segítse a dolgozók feltöltődését. Mivel a kirándulás alatt a szolgáltatásokat a dolgozók javára rendeli meg a cég, ezért a könyvelés az áfa-trv. szerint nem érvényesíthet levonási jogot. A szolgáltatásokat kizárólag a feltöltődés, pihenés céljából adott ingyenes szolgáltatásnyújtáshoz szerzi be. Mivel a szolgáltatások beszerzésekor nem vonhatott le áfát a vállalkozás, ezért a dolgozók részére nyújtott szolgáltatás kapcsán már nem lesz adózási (áfa fizetési) kötelezettsége.