A kamatjövedelem utáni adózás széles kört érint, hisz az egyik leggyakoribb tőkejövedelem a kamatjövedelem. Az a magánszemély, akinek van bankszámlája, jellemzően minden hónapban szerez ilyen jövedelmet. Alapvetően a kifizető vallja be és fizeti be az adóját, de vannak speciális esetek is, a cikkben ezekre helyeztük a hangsúlyt.

Hitelintézeti kamatok

A kamatjövedelmeket az Szja trv. tételesen felsorolja, ezek között az első pont a hitelintézeti betét vagy fizetési számla után jóváírt vagy tőkésített kamat összegéből a piaci mértéket meg nem haladó rész. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy bank 5% kamatot fizet egy adott betétre, de pl. dolgozóinak ennél többet – pl. 8%-ot – akkor a 3% már nem tekinthető kamatjövedelemnek a dolgozók esetében.

A hitelviszonyt megtestesítő vagy a kollektív befektetési értékpapír kamatjövedelme

A címben nevezett értékpapírok

  • kamata
  • hozama
  • árfolyamnyeresége

kamatjövedelemnek minősül.

Érdekesség a kamatjövedelem adózása szempontjából, hogy a vételárban megfizetett felhalmozódó kamat levonható az első alkalommal kapott kamatból/hozamból. Tehát egy 106 egységért vásárolt államkötvényre (értéke 100) az első kamatfizetéskor 8 egységnyi kamatot fizetnek, akkor csak 2 egység lesz kamatjövedelem.

Biztosítói kifizetés kamatjövedelme

Nincs adózási kötelezettség, mert nem keletkezik kamatjövedelem, ha egy egyszeri díjas biztosításból származik a kamat, amit a biztosító a szerződéskötést követő minimum 5 év elteltével fizet, illetve a rendszeres díja biztosításnál, ha eltelt 10 év a szerződéskötéstől a biztosító teljesítéséig.

Csak a kamatjövedelem fele lesz az adózás tárgya, ha egy egyszeri díja biztosításból származó kamatot 5 évnél korábban, de 3 évnél később kapunk, vagy ha egy rendszeres díjas biztosításnál 10 év elteltét megelőzően, de 6 év után kapunk kamatot.

Adóköteles a biztosító kifizetéséből az a rész, amely meghaladja a befizetett díjat. 2013-től nem lehet számításba venni befizetett díjként a kockázati biztosítás díját, tehát ez a befizetett díj nem levonható a bevételből.

Az Szja-trv. 1. sz. melléklete felsorolja az adómentes biztosítói teljesítéseket.

Szövetkezeti tag tagi kölcsöne

Amennyiben a tag a szövetkezetnek nyújt tagi kölcsönt, akkor a jegybanki alapkamatot maximum 5%ponttal meghaladó rész kamatjövedelemnek számít.

Késedelmi kamat

A késedelmi kamat esetében más az adózás, mert ez a kamat annak a jövedelemnek az adózását követi, amellyel kapcsolatban kivetették.

Az adózás

Főszabály szerint 16% a kamatjövedelem adója. Szintén főszabály, hogy a kifizető állapítja meg, vonja le és fizet be.

Ha külföldről származik a kamatjövedelem, akkor az adózás körüli minden ügyintézés a magánszemély feladata, azaz neki kell megállapítani, bevallani és határidőig megfizetni. A külföldön megfizetett adó csökkenti az itthon fizetendő adót, de korlátlanul csak akkor, ha ezt kettős adóztatást elkerülő nemzetközi szerződés biztosítja. Ha nincs ilyen egyezmény, akkor maximum 5%-ra csökkenthető a hazai adó.

Forduljon bizalommal irodánkhoz, ha bizonytalan a kapott kamatjövedelem adózási tényállását illetően!