Egy-egy rendezvényen az étel- és italfogyasztás mellett felmerülnek olyan reprezentációs juttatások is, mint például utazási lehetőség, vagy a szállás biztosítása. Érdemes áttekinteni, hogy ezen költségeket milyen adózási szabályokkal kell könyvelni: mi lesz reprezentáció és mi lesz más juttatás.

A reprezentációs juttatások esetében többnyire a kifizető számára keletkezik adófizetési kötelezettség, de lehet adómentes is a juttatás, vagy jelenthet a juttatótól származó jövedelmet is.

Ellátás

Az ügyfelek, vendégek és alkalmazottak reprezentációs ellátása egyes meghatározott juttatás, a vállalkozói tevékenység érdekében felmerült ráfordítás. A költségek 1,18-szorosa után 15% szja és 22% eho fizetendő.

Nem sorolható a reprezentációhoz, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények alapján az állapítható meg, hogy sérült a rendeltetésszerű joggyakorlás.

Kapcsolódó költségek

A helyszín és a műszaki feltételek biztosításához kapcsolódó költségek elszámolhatóak, mint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, és a magánszemély oldaláról sem minősülnek bevételnek, vagyis nem adóköteles reprezentációs kiadások. Ilyen például az eszközök bérleti díja, vagy a terem bérleti díja és például a programszervezés költségei.

Azon dolgozók utaztatása, elszállásolása, akik munkaviszonyban állnak a kifizetővel és közreműködnek a rendezvény lebonyolításában, nem lesz adóköteles reprezentációs költség. Az ő esetükben ezen összegek a hivatali, üzleti utaztatáshoz tartoznak. Az étkezési költségük egyes meghatározott juttatásként könyvelendő.

Adómentes reprezentáció

Egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány esetén adómentes a reprezentáció és a minimálbér 25%-ának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely nem haladja meg a beszámolóban kimutatott közhasznú vagy cél szerinti ráfordítás 10%-t, illetve az éves összes bevétel 10%-át.

Értékhatár nélküli adómentességet élvez az a szolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt. Kivételt jelent az utazás és a szállásköltség. Adómentes a sportrendezvényre szóló ingyenes vagy kedvezményes belépőjegy és bérlet is.

Közösségi programok

Egyes közösségi programok nem tartoznak a reprezentációs alkalmak és adómentes sportrendezvények körébe. Ilyen például a nőnap, anyák napja, pedagógusnap. Ha itt ingyenes vendéglátást kapnak a résztvevők, és ingyenes szabadidőprogramokon vesznek részt, akkor az adókötelezettség a költségek 1,18-szorosa után 15% szja és 22% eho. Ide tartozik a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított összeg is, ha az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem éri el a minimálbér 25%-át.

Van olyan eset, amikor a munkáltató – pl. jutalmazás céljából – társasutazásra fizeti be dolgozóit. Ekkor a szabályozott juttatásként szervezett eseményen biztosított ingyenes juttatások költségének 1,18-szorosa 15% + 22% közteherrel adózik, mint egyes meghatározott juttatás.