Egy szellemi termék, alkotás létrehozása még nem jelent adófizetési kötelezettséget, csak abban az esetben, ha értékesítésre kerül. Ezért érdemes vizsgálni adózási szempontból a nem kézzel fogható termékeket is, például a színpadi alkotásokat, irodalmi műveket vagy az építészeti terveket.

Az értékesítés történhet

  • munkaviszony keretében,
  • megbízási szerződés révén
  • korábban létrehozott termék értékesítésével.

Adózás munkaviszonyban létrehozott szellemi termék után

A munkavállaló feladata lehet egy szellemi termék létrehozása. A jogviszony értékelése a Mt. alapján történik, a megszerzett jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelem lesz. Az adózás a bérjövedelem adózásával azonosan történik, a dolgozó 15%-os SZJA, 18,5%-os TB járulék fizetésére kötelezett. A munkáltató 15,5%-os szochot, és 1,5%-os szakhot fizet.

Költséget elszámolni csak akkor lehet, ha a munkáltató költségtérítés címén fizet bevételt. Az SZJA fizetés révén van lehetőség adókedvezmény elszámolására is. Az adó levonása, megfizetése a munkáltató feladata.

Biztosítási jogviszony létrejön, ezt a foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelenteni az adóhatósághoz.

Megbízási szerződésben létrejött alkotás

Megbízás keretében létrehozott szellemi termék esetén a megbízási díj megbontandó személyes közreműködésből származó részre és az alkotás felhasználásának átadásából származó részre.

A személyes közreműködésből származó bevétel után SZJA fizetendő. Biztosítási jogviszony csak akkor jön létre, ha az így megszerzett jövedelem eléri a minimálbér 30%-át vagy naptári napokat tekintve annak 1/30-ad részét. Ha létrejön a biztosítási jogviszony, bejelentési és járulékfizetési kötelezettség is keletkezik.

A felhasználási szerződés alapján, -tehát az alkotás felhasználásának átengedéséből- keletkező jövedelem is adóköteles, de ezzel biztosítási jogviszony nem jön létre, nem képezi társadalombiztosítási járulék alapját.

Ebben az esetben is lehetőség van költségelszámolásra. Ez történhet tételes költségelszámolással, vagy 10%-os költséghányad alkalmazásával. A megbízottnak nyilatkoznia kell a költségelszámolás módjáról. Ha nincs nyilatkozat, a 10%-os költséghányad alkalmazandó.

Az adót bevallani és megfizetni a kifizetőnek kell, a tárgyhót követő hó 12-ig. A kifizetőt terheli a szocho és a szakho megfizetése is.

Korábban létrehozott szellemi termék értékesítése

Ha a magánszemély már korábban létrehozta a szellemi terméket és csak a szerzői jogot kívánja értékesíteni, akkor a bevétel önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A jövedelem után 15%-os SZJA-t kell fizetni. Biztosítási jogviszony nem keletkezik, ezért járulékot sem kell fizetni. Költségelszámolásra, adókedvezmény igénybevételére lehetősége van a magánszemélynek. Az adóelőleg levonása a kifizető feladata. A kifizetőnek szocho és szakho fizetési kötelezettsége is keletkezik.

Magánszemélynek értékesített szellemi termék

Ha magánszemély a vásárló, nincs aki levonja az adót, mert nincs kifizető. Ekkor az értékesítő magánszemélynek önadózással szükséges bevallania az adót. A bevétel az összevont adóalapba tartozó, önálló tevékenységből származó bevétel lesz. Költségelszámolásra itt is van lehetőség. A magánszemélynek 15%-os SZJA-t és 15,5%-os szochot kell fizetnie.

Az adókat a jövedelem 87%-a után kell teljesíteni.