A 14/2020. (IV. 21.) kormányrendeletben találjuk azokat az adózási könnyítéseket, amelyekről a kormány a jelenlegi járványhelyzet gazdasági hatásainak mérséklése érdekében döntött.

A beszámolási kötelezettség teljesítésére és a bevallásokra, adóelőlegekre vonatkozóan hozott szabályokat szeretnénk bejegyzésünkben összefoglalni. A szabályokat április 22-én életbe léptették.

Számviteli beszámoló

A számviteli beszámolók letétbe helyezésének, közzétételének határidejét 2020. szeptember 30-ra módosították. Ez alól a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolói kivételt képeznek. Többnyire az április 20-i adóbevallási kötelezettségek kipipálása után foglalkoznak a gazdálkodó szervek, könyvelők a beszámolókészítéssel. A módosítás azért volt szükséges, mert a home office-szal kevésbé biztosítható a munkavégzés hatékonysága. Csökkennek a személyes interakciók (ügyfelekkel, kollégákkal), nehéz a családi életet összeegyeztetni a munkával. A nem egyszemélyes vállalkozások esetében körülményesebb döntést hozni a beszámolóról, még abban az esetben is, ha az határidőre előterjesztésre kerül. A naptári évvel megegyező üzleti évet alkalmazó vállalkozások 4 hónap haladékot kaptak a beszámolók határidejével, de ettől eltérő üzleti év esetén lehet hosszabb, vagy rövidebb is a haladék. Az április 22. és szeptember 30. között esedékessé váló beszámolások egységesen szeptember 30-ra válnak esedékessé.

Társasági adózási változások

Az április 22. és szeptember 30. között esedékes adómegállapítás, adóbevallás és adófizetés határidejét szeptember 30-ra tolták. A naptári évvel egyező üzleti év szerint dolgozó társaságoknál ez szintén 4 hónap haladékot jelent a 2019-es év bevallásának összeállítására, és a társasági adó megfizetésére. Az adóelőlegek fizetési ütemezése nem változott.

Kisvállalati adózási könnyítések

A kisvállalati adózás alanyai a naptári évvel egyező mérlegfordulónapot alkalmazzák, ezért esetükben a második negyedév adóelőlegének és a tavalyi év bevallásának határideje szeptember 30-ra változik.

HIPA adózási változás

A helyi iparűzési adó bevallásának határideje szintén szeptember 30-ra tolódott. A korábban bevallott hipa előleg részletet szeptember 15-ig kell megfizetni akkor, ha az adózó szeptember 15-ét túlmenően él a meghosszabbítás lehetőségével, és így a 2019-ben kezdődő év tényadatai alapján a 2020. július 1. és 2021. június 30. közti időszakra kalkulált adóelőleget még nem vallott be bevallás formájában a szeptember 15-i előlegrészlet esedékessége előtt.

A személyi adómentesség fennállásáról szóló nyilatkozat megtételének határidejét szeptember 30-ra tolta a kormány, amely a helyi adókról szóló trv. alapján az adóév ötödik hónapjának utolsó napja lett volna egyéb esetben. Ezt a nyilatkozatot egyesület, alapítvány, közszolgáltató szervezet, köztestület, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár és közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság teheti meg – megfelelő feltételek teljesülése esetén – annak érdekében, hogy ne kelljen helyi adót fizetnie. A közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságot csak a hipa alól mentesíti.

Innovációs járulék

Az április 22. és szeptember 30. között esedékessé váló éves valamint soron kívüli járulékmegállapítási, -bevallási, és fizetési kötelezettségek, a járulékbevallással együtt teljesítendő előlegmegállapítási és bevallási kötelezettségek határideje egységesen szeptember 30.

Adóelőleg összege

Az április 22. és szeptember 30. között esedékessé váló előlegek összegeit az adózó az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-bevallásban vagy járulékelőleg-bevallásban megállapított előleg alapulvételével, azonos ütemezésben határozza meg és az irányadó, megfelelő határidőig fizeti meg. Ha valamelyik adóösszeg vagy járulékösszeg várhatóan elmarad a fentiek szerint meghatározott adóelőlegektől, járulékelőlegektől, akkor kérheti az adózó az előleg mérséklését az esedékesség előtt.