Az adózási témában benyújtott őszi adócsomag a szankciók, az adóbírság kiszabása terén is hozhat változásokat, számos eljárási változtatás mellett.

Két új tényállás adóbírság kiszabásához

Az új Art-ba két új tényállás kerülne be, amelyek adóbírságot alapoznak meg:

  • az adózó az összeállított szabályzataiban írtaktól eltérően jár el
  • a közzétett beszámolója a beszámoló szempontjából lényeges információkat nem tartalmaz vagy tévesen mutat be

Melyek a beszámoló szempontjából lényeges információk? Azok, amelyeknek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolhatja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

Adózási szankciók: a mulasztási bírság mértéke

Az adóelőleg-kiegészítési szabály megszegése esetén a maximális mulasztási bírság mérték 20%-ról 10%-ra csökkenne. Az említett bírságot akkor kell fizetni, ha az adóalany az esedékességig a várható adó összegét – számításba véve az év során megfizetett előleg összegeket is – nem fizette meg min. 90%-os mértékben, a befizetett előleg és az adóévi adó 90%-ának különbözete után.

Az Art. az adóbírság maximum mértékét szabja meg továbbra is, vagyis az adott esetben mérlegelés, az adóalany körülményeinek értékelése dönt az adóbírság konkrét mértékéről.

Adóbírság és helyi adók

Azon Art. rendelkezés megszüntetését tartalmazza az adócsomag, mely szerint a NAV nem szabhat ki adóbírságot, késedelmi pótlékot a kivetés útján megállapított helyi adók ellenőrzésekor.

Adózói minősítés

Ha egy adózó szerepel a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztatók listáján, akkor mindaddig kockázatos adózói minősítése lesz, amíg le nem kerül a listáról. A NAV a jogsértést elkövető adózók listájában két évig szerepeltet egy adózót, ha nem követ el újabb jogsértést.

Egyes adóalanyoknál nem alkalmazhatóak a be nem jelentett foglalkoztatottak miatti közzétételre vonatkozó rendelkezések. Ezek azok az adózók, akiknél azért mellőzte a NAV a mulasztási bírság kiszabását, mert az adózó az ellenőrzést megelőző bevallással lezárt utolsó adómegállapítási időszak vonatkozásában az ugyanazon jogviszonnyal összefüggő bevallási kötelezettségének eleget tett.

A veszteséges cégek ellenőrzése

A kötelezően ellenőrzendő cégek közé kerülnének azok a cégek, amelyek két egymást követő évben 60 milliárd forint árbevétel mellett nullásak vagy veszteségesek eredmény szempontjából.  A második üzleti év beszámolójának elfogadása után kötelező lenne ezen cégek levizsgálása, mivel vélelmezhető, hogy szándékosan nem tesznek eleget adókötelezettségüknek.

Kivételt jelentenek az első 4 üzleti évben a jogelőd nélkül induló vállalkozások. Jogutódnál figyelembe kell venni a jogelőd működését is.