Gazdasági tevékenység végzése áfakötelezettség keletkezését eredményezi. Azonban nem minden gazdasági tevékenység után merül fel ez a kötelezettség.

Az áfafizetés utolsó láncszeme többnyire a végső fogyasztó, azonban az áfa NAV részére történő megfizetését a törvény a gazdálkodóra teszi.

Áfaköteles gazdasági tevékenység

Amennyiben a gazdálkodó a gazdasági tevékenységet

  • üzletszerűen
  • és tartósan,
  • mástól függetlenül végzi,
  • és a tevékenység folytatás ellenérték megszerzésére irányul,

áfafizetési kötelezettség keletkezik.

Az áfatörvény nem mondja ki,hogy ki lesz áfaalany: nemcsak szervezet lehet áfaalany, hanem bárki, aki gazdasági tevékenységet végez. A gazdasági tevékenység egyik legfontosabb jellemzője a sorozatjelleg.

Üzletszerűség definiálása

Az üzletszerűség definíciója szerint az adott ügylet ellenérték fejében nyereség elérésére szolgál, függetlenül az ügylet tartalmától, mennyiségétől, valamint az ügylet teljesítéséhez kapcsolódó egyéb ügyletek megkötésének irányultságától. Az üzletszerűség megítéléséhez 3 kritériumot kell vizsgálni:

  • Amennyiben egy adott szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés a szokásos költségeken túl tartalmaz plusz költséget, akkor nyereség elérése a cél
  • A rendszerességet az ügylet jellege határozza meg. Ha egy gazdasági esemény általános értelemben nem gyakran merül fel, akkor már egy ügylet is megfelelhet a rendszerességnek. Egy szereplő egy-egy alkalommal történő használt cikk értékesítése még nem tekinthető rendszeresnek, tehát nem okozza az áfaalanyiságot. Amennyiben ezt rendszeresen, naponta vagy hetente teszi, akkor viszont be kell jelentkezni a NAV-hoz, adószámot kell kérnie.
  • A felek a jövőre vonatkozóan a jogügylet részleteit maguk alakítják ki, nincsenek a feltételek előre rögzítve.

Tartósság

A tartósság nem azonos a rendszerességgel. A rendszerességet az ügylet jellege, a tartósságot pedig az ügylet tartama határozza meg. Például amikor felbérel egy vállalkozás egy könyvelőt, az mindenképp tartós tevékenység lesz.

Gazdasági tevékenység független végzése

A gazdasági szereplő a tevékenységét saját név alatt végzi, függetlenül a társasági formától, tehát függetlenül. A fenti példánál maradva a könyvelő a számviteli feladatok ellátását saját neve alatt vállalja, nincs a megbízó vállalkozó részéről utasítási jog. A felek között mellérendeltség van. Alá-fölé rendeltségi viszonynál nem teljesülne a gazdasági tevékenység függetlenségi kritériuma, nem merülne fel áfafizetési kötelezettség sem (pl. munkaviszony).