Vállalkozóvá válási állami támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek vagy rehabilitációs ellátásban részesülő magánszemélynek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, vagy vállalkozást indít vagy vállalkozáshoz csatlakozik.

Kinek nyújtható az állami támogatás?

Ha a következő pontokban felsoroltak önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozóként, vagy egyéni cég, gazdasági társaság tagjaként, esetleg mezőgazdasági őstermelőként oldják meg, állami támogatást igényelhetnek:

 • álláskereső, akit minimum 1 hónapja nyilvántart a kirendeltség
 • rehabilitációs járadékban részesülő
 • rehabilitációs ellátásban részesülő.

A mezőgazdasági őstermelő esetében az SZJA-trv. 3. §. 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelőnek kell megfelelni. Egyéb feltétel még, hogy az őstermelői tevékenységet csak a támogatási döntés után kezdje meg, valamint a támogatási igény benyújtását megelőző 2 évben ne rendelkezzen őstermelői igazolvánnyal.

Milyen állami támogatások nyújthatóak az igénylőknek?

A támogatási lehetőségek:

 • egészben vagy részben, illetve nem visszatérítendő max. 3 millió forintos tőkejuttatás
 • a kötelező legkisebb munkabér összegéig maximum 6 havi időszakra nyújtott támogatás
 • a vállalkozói tevékenység megkezdését elősegítő szaktanácsadás díjának finanszírozása

A 6 havi időtartamra nyújtott támogatás szabályai

A folyósítás kezdete

 • a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozói tevékenységnél az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének napja,
 • a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja,
 • egyéb vállalkozás esetén a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének napja vagy a változás bejegyzés napja.

Amennyiben megszűnik az ilyen állami támogatásban részesülő vállalkozás, köteles 5 napon belül bejelentést tennie erről a munkaügyi központnak.

Melyek az elszámolható költségek?

Az állami támogatás az SZJA-trv. alapján elismert költségekre fordítható, annak célja szerint. Elszámolható költség a támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a támogatás tárgyával összefüggésben felmerült költség, ráfordítás, a beszerzett eszközök bekerülési értéke.

Bevétel-e a támogatás?

Az SZJA-trv. 7. §. (1) bek. alapján a költségek fedezetére, fejlesztési célra folyósított támogatás nem minősül bevételnek, a cél szerinti felhasználás igazolásával. Amennyiben a támogatás összegét a magánszemély gazdasági társaság alapítására fordítja, azt a részt nem kell bevételnek minősíteni, amit ténylegesen a gazdasági társaság rendelkezésére bocsát, ha a cél szerinti felhasználással teljesített kiadás alapján nem számol el költséget, még értékcsökkenési leírást sem.

A hat hónapig folyósított, a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás nem sorolható olyan bevételek közé, amelyeket nem kell jövedelemként figyelembe venni (SZJA-tvr. 7. §. (1) bek.) Ennek magyarázata:

 • nem kell igazolni a cél szerinti felhasználást,
 • nem tekinthető a költségek fedezetére, fejlesztési célra folyósított támogatásnak,
 • csak az önálló tevékenység megkezdését követően folyósíthatják.