A jelenlegi helyzetben egyre nagyobb számban regisztrálnak a munkájukat elveszítők munkanélküli ellátásra, álláskeresési járadék igénybevételére. A cikkben áttekintjük, hogy kik jogosultak az ellátásra, és hogyan kell a járvány időszakában regisztrálni.

Az 1991. évi IV. trv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Fit trv.) foglalkozik az álláskeresők járadékával. Az álláskeresési járadék az álláskeresőt illeti meg, aki legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik a megelőző 3 éven belül, abban az esetben ha az állami foglalkoztatási szerv nem tud megfelelő munkahelyet felajánlani a számára.

Ki az álláskereső?

Az tekintendő álláskeresőnek, aki

  • rendelkezik a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel,
  • nem folytat tanulmányokat oktatási intézmény nappali tagozatán,
  • nem jogosult öregségi nyugdíjra,
  • nem részesül rehabilitációs járadékban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában,
  • nem áll munkaviszonyban (kivéve az alkalmi foglalkoztatást vagy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt).
  • Az álláskereső együttműködik a járási hivatallal, és őt a hivatal nyilvántartja őt álláskeresőként.

Ha egyéni vagy társas vállalkozásban bármilyen keresőtevékenységet végez az álláskereső, akkor nem lehet álláskeresési járadék kérelmezője. Akkor sem illeti meg a járadék a magánszemélyt, ha gyedet, vagy gyermekgondozást segítő ellátást kap.

Fizetés nélküli szabadság

A járványhelyzet alatt sokan fizetés nélküli szabadságon vannak, ez idő alatt nem kapnak bevételt a munkahelyükről, de a munkaviszonyuk fennáll ez idő alatt is, tehát nem jogosultak az álláskeresési járadékra.

Egykulcsos társadalombiztosítási járulék

Júliustól összeolvad a nyugdíjjárulék, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkerőpiaci járulék, és egy egykulcsos társadalombiztosítási járulék fizetendő, 18,5 % mértékben. A járulékok összevonása után, a megbízási jogviszonyban dolgozók, a nem főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók és a biztosított mezőgazdasági őstermelők tb-járulék fizetési kötelezettsége 1,5 %-kal nő, 17%-ról 18,5%-ra. Ennek eredményeképp júliustól ezen csoportok is jogosultak lesznek az álláskeresési járadék igénylésére.

Álláskeresési járadék számítása

A járadék összege a megelőző 4 teljes naptári negyedévben elért munkaerőpiaci járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével számítandó. A járadék összege a járulékalap 60%-a ,amely 2020-ban nem lehet több, mint bruttó 161 000 Ft (a mindenkor érvényes kötelező legkisebb munkabér összege).

A megszerzett jogosultsági idő minden 10 napja 1 nap folyósítási időnek felel meg. A járadék maximum 90 napig folyósítható. A legkisebb folyósítási időszak 36 nap. A folyósítás kezdő napja az a dátum, amikor az álláskereső a járási hivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezik.

Álláskeresési járadék ügyintézése

A pandémiás helyzetben az ügyintézés csak előzetes időpontfoglalással lehetséges. Igény beadását interneten lehet elindítani. A hivatal e-mailben értesíti az igénylőt a további teendőkről. Többnyire elfogadják a dokumentumok postai úton történő benyújtását.