Akár vállalkozóként, akár magánszemélyként köt szerződést, az általános szerződési feltételek (ÁSZF) sok esetben képezik a megállapodás részét, ilyenkor az egyedi, nevünkre szóló szerződés aláírásával el kell fogadni az általános szerződési feltételeket is. Ezt azonban nagyon kevés esetben olvassuk át, pedig érdemes időt szánni rá, hogy ne kerüljünk később kellemetlen szituációba.

Általános gyakorlat

A tömegtermelésű termékeknél és a tömegszolgáltatásoknál jellemzően nincs idő arra, hogy minden egyes feltételt egyesével tárgyaljanak meg a felek. Ezért kerültek kialakításra az általános szerződési feltételek.

A gördülékeny ügyintézést segítő megoldásnál problémát csak az jelenthet, ha a benne szereplő kikötések tisztességtelenek vagy ha nem olvasta át azt a szerződő fél. Az általános szerződési feltételek alkalmazójának meg kell oldania, hogy a szerződő fél átolvashassa azt. Ennek bizonyításaként általában aláírást szoktak kérni.

Ha ellentmond az általános szerződési feltételek az egyedi szerződésnek

Az egyedileg kialakított feltételek mindig prioritást élveznek az általános szerződési feltételekkel szemben, így ütközés esetén az egyedit kell érvényesíteni.

Ha mindkét fél alkalmaz általános szerződési feltételt

Adótanácsadó irodánk figyelmeztetése egymással szerződő vállalkozások számára: amennyiben nem ellentétes a két fél által alkalmazott feltételrendszer, akkor mindkét általános szerződési feltételek a szerződés részéve válik. Azonban, ha lényeges eltérések akadnak, akkor nem jön létre a szerződés a felek között.

A fogyasztók védelme

Mivel a Ptk. fokozottan védi a fogyasztókat, ezért érdemes áttekinteni, milyen lehetőségei vannak a vásárlóknak az inkorrekt ÁSZF-kkel szemben.

Semmis a szerződés, ha olyan kikötés szerepel az általános szerződési feltételekben, amely a Ptk.-hoz képest a fogyasztó hátrányára tér el.

Akkor is érvénytelenné válik a szerződés, ha a fogyasztó önként mond le a Ptk. által biztosított jogairól.

A tisztességtelen szerződési feltételek semmisnek minősülnek, és a Ptk. fel is sorolja azokat a tipikus ÁSZF-kikötéseket, amelyek minden esetben tisztességtelennek számítanak, illetve azokat is, amelyeknél az alkalmazójának bizonyítania kell, hogy nem tisztességtelen.

Ha egy adott feltétel nem egyértelmű, az egész ÁSZF  tisztességtelennek minősül.

Egyéb példaesetek a tisztességtelen ASZF-re:

-ha csak annak alkalmazója (vállalkozás) döntheti el, hogy szerződésszerű-e a teljesítés

-ha akkor is teljesítésre kötelezik a fogyasztót, amikor a vállalkozás nem teljesít

-ha csak annak alkalmazója állhat el a szerződéstől, a fogyasztó nem

-ha kizárja a vállalkozás az általa igénybe vett közreműködőkért vállalt felelősséget.

Csak az ellenkezőjének bizonyításáig minősül tisztességtelennek az általános szerződés feltételek ezekeben az esetekben (csak példák a teljesség igénye nélkül):

-a határozott időre szóló szerződés meghosszabbodik, hacsak a fogyasztó másként nem nyilatkozik (és a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő túl rövid)

-túlzott mértékű pénzösszeg megfizetésére kötelezi a vásárlót, amennyiben nem szerződésszerűen teljesít

-csak korlátozottan érvényesítheti a fogyasztó a jogait, amikor a vállalkozás nem szerződésszerűen teljesít.