A fizetés nélküli szabadság egyes esetekben a munkáltató mérlegelésén múlik, máskor viszont kötelező a dolgozó kérésére kiadnia.

 

Gyermekgondozás alatti fizetés nélküli szabadság

A gyermek 3. évének betöltéséig alanyi jogon jár a fizetés nélküli szabadság a dolgozónak. Megszüntetni csak a dolgozó nyilatkozata alapján lehet. A gyermek személyes gondozása érdekében a 10. év betöltéséig a gyes folyósítása alatt is igénybe vehető (tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek nevelése esetén). Az ilyen jellegű szabadság alatt felmondási védelem vonatkozik a dolgozóra. Ha az anya és az apa is igénybe veszi a fizetés nélküli szabadságot, akkor felmondási védelem csak az anyát illeti meg.

 

A fizetés nélküli szabadság ebben az esetben meg is szakítható, majd ha a dolgozó mégis folytatná azt, a munkáltatónak kötelessége ezt tudomásul venni. A dolgozónak 15 nappal korábban, írásban be kell jelentenie a szabadság igénybevételét. Joggal való visszaélésnek minősülhet, ha néhány hónaponta megszakítja, majd újrakezdi a fizetési szabadságot a dolgozó.

 

Hozzátartozó ápolása

A hozzátartozó tartós ápolására maximum 2 év fizetés nélküli szabadság vehető igénybe. A munkáltató kérheti az ápolás tényének igazolását, az indokoltságot az ápolandó személy kezelőorvosa igazolhatja. Az ilyen típusú szabadság nem jelent felmondási védelmet, de a felmondási idő csak a szabadság lejártát követő napon indulhat.

 

Tartalékos katonai szolgálat

A tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés időtartamára is jár a fizetés nélküli szabadság. A munkaviszony nem szüntethető meg felmondással.

 

A munkáltató mérlegelésén múló fizetés nélküli szabadság

Sok esetben nyelvtanulással, felsőoktatási tanulmányokkal, külföldi tartózkodással indokolják a dolgozók a fizetés nélküli szabadság igényét. Ilyenkor a munkáltatónak kell döntenie arról, hogy engedélyezi-e azt. A munkavállalónak érdemes kérnie az írásos megállapodást erről, mert vitás esetben neki kell bizonyítania a szóbeli megállapodás tartalmát.

 

Végkielégítés számítása

A végkielégítésre való jogosultságnál azt az egybefüggően min 30 napos időtartamot, amelyre nem kapott bér a dolgozó nem kell figyelembe venni. Kivétel a fizetés nélküli szabadság kötelezően kiadandó esetei.

 

Más dolgozónál létesített munkaviszony

A munkavállaló létesíthet munkaviszonyt a fizetés nélküli szabadság alatt más munkáltatónál is, de ezt a jóhiszeműség és az együttműködés elve alapján be kell jelentenie a munkáltatójának. Ha lejár a fizetés nélküli szabadság, és a dolgozó nem tudja fenntartani mindkét munkaviszonyt a továbbiakban, választania kell, melyiket folytatná.