Magyarországon még nem igazán elterjedt az apai gyed, de a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy gyermekgondozási céllal az apa maradjon otthon a gyermek 2 éves koráig.

A gyermek születése után jellemzően a csecsemőgondozási díjat veszik igénybe az anyák. Néhány esetben az apa is jogosult lehet erre, de ezzel az ellátással inkább az anyák élnek. A csed 168 napig jár, és az ellátási sorban az első helyen áll.

Ha a csedre nem jogosult az anya, akkor a gyest veheti igénybe a gyermek születése után. A gyes időtartama függ attól, hogy a gyedre jogosult-e az anya, vagy a gyest kapja továbbra is. A családi bevételek optimalizálása érdekében érdemes azt is megnézni, hogy az apa jogosult-e a gyedre.

Az ellátások sorrendje

Általános szabály szerint a gyed a csed, vagy az annak megfelelő 168 nap (kb. 5,5 hónap) lejárta után folyósítható, a gyermek két éves koráig. Ha az anya a várható szülési dátum előtt 28 nappal már igénybe vette a csedet, akkor a gyedet már a gyermek 4,5 hónapos korától igénybe veheti.

Apai gyed választása

A gyermek 2 éves koráig tartó időszakot akár meg is oszthatja az apa az anyával. Az apa és az anya a saját biztosítási jogviszonyuk alapján jogosultak az ellátásra.

A gyed alatt lehet keresőtevékenységet is folytatni, tehát az is megoldható, hogy a gyermekgondozást az anya látja el, de nem ő veszi igénybe a gyedet. Ennek oka lehet, hogy az anya nem jogosult gyedre, vagy hogy az apa jogán magasabb összeget tud a család megszerezni.

Ki kaphat gyedet?

Aki a gyermeket saját háztartásban neveli, lehet

  • biztosított szülő, aki a gyermek születése előtt két éven belül 365 napon át biztosított volt
  • csedre jogosult szülő, akinek a biztosítási jogviszonya a csed jogosultság ideje alatt szűnt meg, amennyiben a csedre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Apai gyed számítása

A gyed számításakor az anya esetében a cseddel megegyező a számítási időszak: amikor a szülés előtt utoljára dolgozott. Az apa esetében nem a gyermek születési napja, hanem a jogosultság kezdő napja számít. Az apa esetében a gyedre való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban a NAV-hoz SZJA-előleg megállapítás céljából bevallott jövedelmet kell alapul venni.