A kata adózáson kívül az egyéni vállalkozók a jövedelmük kiszámítására és az adókötelezettségeik megállapítására többféle adózási módot is választhatnak, az egyik ezek közül az átalányadózás.

Átalányadózás vagy személyi jövedelemadó szabályai?

A jövedelem és az adókötelezettség kiszámításának szabályait, és az adminisztrációs kötelezettségeket figyelembe véve bizonyos esetekben az átalányadózás előnyösebb, mint a személyi jövedelemadó szabályainak alkalmazása.

Az átalányadózás szabályait főként azoknak az egyéni vállalkozóknak érdemes megismerniük, akik nem választhatják az új kata adózást.

Ki választhatja az átalányadózást?

Az adóév egészére választható az átalányadózás, ha az átalányadózás megkezdését megelőző adóévben az egyéni vállalkozó bevétele nem érte el az éves minimálbér tízszeresét, azaz 2021-ben nem haladta meg a 20,088 millió forintot.

Annak az egyéni vállalkozónak, akinek az adóév egészében a tevékenysége csak kiskereskedelmi tevékenység, más bevételi határt kell figyelembe vennie. Akkor választhatja az átalányadózást, ha a megelőző adóévben a vállalkozói bevétele nem haladta meg az éves minimálbér ötvenszeresét, azaz 2021-ben a 100,44 millió forintot.

Kezdő egyéni vállalkozó

A tevékenységüket év közben megkezdő egyéni vállalkozó is választhatja az átalányadózást. A kezdő vállalkozó a Webes Ügysegéden keresztül tehet bejelentést. Itt jelezheti, hogy az adókötelezettségét az átalányadózás szabályai szerint szeretné teljesíteni.

A tevékenységét év közben kezdő vagy megszüntető egyéni vállalkozó esetében a bevételi értékhatárokat időarányosan kell figyelembe venni.

Kata után átalányadózás

Átalányadózás mellett dönthet az is, aki 2022. augusztus 31-ig a régi kata szerint adózott, de az új kata szerinti adózást már nem választhatja. Ilyen körbe tartoznak például az egyéni ügyvédek.

Az új kata szerinti adózás választására nem jogosult egyéni vállalkozó a 2022-es évre az átalányadózásra áttéréséről 2022. október 31-ig tehet bejelentést.

Az átalanyadózás kedvező választás lehet annak is, aki augusztus 31-ig a régi kata szerint adózik, de az új kata adózás szabályait már nem alkalmazhatja. Például azért nem, mert kifizetőkkel kötött szerződései is vannak. Ekkor az átalányadózást  választó nyilatkozatot meg kell tennie augusztus 31-ig.

Az átalányadózásra áttérésről a 22T101E adatlapon kell nyilatkozni.

Az átalányadózást addig alkalmazhatja a vállalkozó, amíg az éves bevétele el nem éri a minimálbér tízszeresét. Ez a bevételi határ 2022-ben a 24 millió forint. Kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó esetében az éves minimálbér ötvenszerese, azaz 2022-ben 120 millió forint a határ.

A NAV oldalán július 28-i dátummal részletes összefoglalót találnak az átalányadózás szabályairól.