A jövő évtől érvényes új kata adózási szabályok számos vállalkozás esetében egyetlen megoldást jelentenek: az áttérést a katáról társasági adóra. Az áttérés adminisztrációs lépéseit tekintjük át a bejegyzésben.

Változás bejelentése

A bejelentés hónapjának utolsó napjáig kell alkalmazni a kisadózó vállalkozásra érvényes szabályokat, a következő hónap első napján azonban megszűnik a kisadózói adóalanyiság. A megszűnését követő nappal új üzleti éve kezdődik az adóalanynak. A változást a T201T nyomtatványon kell bejelenteni.

Február 25-ig elvégzendő a katáról társasági adóra áttérés esetén

Ha év végén szűnik meg a kisadózói jogállás, akkor a vállalkozónak február 25-ig meg kell tennie a következőket:

  • el kell számolnia a tételes adóval
  • be kell vallania és meg kell fizetnie a 40 %-os adót (amennyiben szükséges)
  • ha egyes kedvezményekkel kapcsolatban nem alkalmazta a tételes adó választásakor a jogutód nélküli megszűnés szabályait, és az az esemény, amely a társasági adó alatti adókötelezettséget jelenti, a kata időszakban következett be, akkor be kell vallani és meg kell fizetni a társasági adót
  • az osztalék utáni adót kiváltó adó is megfizetendő, amennyiben a megszűnésig nem kellett azt megfizetni (ha eváról tért át katára a vállalkozás, akkor ezt már megfizette)
  • a KATA nyomtatványon nyilatkozni kell arról a bevételről, amelyet az adóévben szerzett meg
  • adatot kell szolgáltatnia más személy nevéről, címéről, akitől a naptári évben megszerzett, kisadózói bevételnek minősülő összeg az 1 millió forintot meghaladja (nem kell nyilatkozni, ha egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyről van szó, ha a bevételről a kisadózó nem számlát állított ki, és ha a bevételt nem az egyszerűsített vállalkozói adóalanyként szerezte meg és adózta le.

Ha nem év végén történt meg a katáról társasági adóra áttérés, akkor a megszűnést követő 30 napon belül esedékesek a fentiek.

Visszatérés a számviteli trv. hatálya alá

A társasági adózás választása esetén a vállalkozás visszatér a számviteli trv. hatálya alá, így nyitó mérleget kell készítenie, az eszközök és források értékét könyvvizsgával kell validáltatni.

Tao-előleg a katáról társasági adóra áttérés után

A kata jogállás megszűnését követő 60 napon belül be kell vallani a tao-előleget. A kata jogállás megszűnésének évében elért bevétel 0,25%-a lesz a negyedévente esedékes tao-előleg összege. A megszűnést követő naptól a követő 6. hónap utolsó napjáig tartó időszak minden naptári negyedévére, a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megfizetni. A bevallás nyomtatványa: 43TAO.

Bejelentett kisadózók törlése

A bejelentett kisadózókat törölni kell a T201T nyomtatványon és be kell jelenteni a biztosított személyeket a tb. alá. A bejelentés a 1041-es nyomtatványon történik. Szja-kötelezettséget nem kell bejelenteni, de havonta be kell nyújtani a magánszemélyek részére juttatott adó- és járulékköteles jövedelemről a bevallást.