Áfafizetés nélkül is megvalósulhat egy üzleti tranzakció, egy törvényes adóoptimalizálási lehetőség, az áfa-tartozásátvállalás révén.

Mindkét fél jobban kontrollálhatja pénzügyeit, legálisan optimalizálhatja adófizetését a tartozásátvállalás jogintézményével, ezért érdemes vele közelebbről is megismerkedni. A modell nemcsak áfa, hanem bármilyen, az esedékességkor még meg nem fizetett adó vonatkozásában is érvényesíthető, kezességvállalással vagy anélkül.

Mikor ajánlott az áfa-tartozásátvállalás jogintézményét alkalmazni?

Az áfa-tartozásátvállalás nagyösszegű tranzakcióknál, fizetési nehézségeknél az adóhatóság közreműködésével biztosított törvényes adóoptimalizálási lehetőség.

Kinek érdemes élni a lehetőséggel?

Azon vállalkozásoknak érdemes átgondolni az áfa-tartozásátvállalás lehetőségét,

  • akik nagy össszegű tranzakciókat, beruházásokat, áfás üzletág átruházást valósítanak meg,
  • vagy átmeneti fizetési nehézségekkel küzdenek.

Mindenképp indokolt lehet átgondolni kapcsolt felek közötti ügyleteknél.

Milyen előnyt nyújt az áfa-tartozásátvállalás?

Kevesen ismerik ezt a jogintézményt, bár jelentős múltra tekint vissza és egyre inkább kiforrott a kapcsolódó adóhatósági joggyakorlat is. Az áfa-tartozásátvállalás előnyei a cash flow menedzselésben, a fizetési nehézségek megoldásában, a kockázatcsökkentésben, és a tranzakciós díjak megtakarításában mutatkoznak.

Hogyan történik az ügyintézés?

Tegyük fel, hogy két fél között létrejön egy nagy összegű, egyedi tranzakció. A Vevő likviditása a teljesítéskor csak az áfa nélküli vételár megfizetésére ad lehetőséget. Az Eladó kiállítja a teljes, áfát is tartalmazó összegről a számlát, amire a Vevő csak a nettó összeget utalja át. Az Eladó következő áfabevallásában megjelenik fizetendő tételként a számlából eredő kötelezettség, a Vevő bevallásába pedig ugyanez az összeg levonható áfaként jelenik meg, tehát visszaigényelheti az adóhatóságtól. Az Eladónak meg kell fizetnie az áfa összegét a NAV felé, a Vevő pedig követelheti azt a NAV-tól.

A felek ilyenkor köthetnek egy tartozásátvállalási megállapodást, amelyhez szükséges az adóhatóság jóváhagyása. A megállapodás alapján a Vevő átvállalja az Eladó NAV felé fennálló adókötelezettségét, hisz ez nála levonható adóként jelenik meg. Attól függetlenül megjelenik a Vevő oldalán levonható adóként, hogy ő kifizette volna a teljes vételárat.

A megállapodást a jelentős összegű tranzakciók esetén érdemes megkötni.

A NAV szerepe a folyamatban

Az adóhatóság a tartozásátvállalási megállapodást záradékkal látja el, és összevezeti az Eladó tartozását a Vevő visszaigénylésével, azaz követelésével.

Mind az Eladó, mind a Vevő számára biztosíték a tartozásátvállalás jogintézménye, hisz a gazdasági esemény megvalósulását, minősítését, az egyes kötelezettségek teljesülését a NAV ellenőrizte, jóváhagyta.

Az így jóváhagyott megállapodás révén az Eladó, számlát kiállító társaság kötelezettségét a Vevő társaság teljesíti, aki a számlát befogadja. Az adózók későbbi adóvizsgálatok kellemetlen következményeitől is megóvhatják magukat, mert már közvetlenül a teljesítéskor már kérik a tranzakció vizsgálatát.