A jövő évtől az áfatörvény néhány kisebb és néhány fontosabb pontban is változik. Egyes változtatások célja, hogy a közösségi szabályokat átültessék a magyarországi jogrendbe, de ezen kívül változások jönnek az adatszolgáltatási kötelezettségben, jön az eBevallás, és egyéb apróbb módosításokra, korábbi jogalkotási hibák orvoslására is sor kerül.

Adatszolgáltatási kötelezettség

Jövő évtől adatszolgáltatási kötelezettsége van az adóalanynak az adóalanyok és nem adóalanyok részére kiállított számlákról és a számlával egy tekintet alá eső okiratokról, értékhatár nélkül. Az adatszolgáltatás alól kivételt képeznek azok a számlák, amelyeket másik tagállamban teljesített ügyletekről nem adóalanyok részére állítottak ki, és amelyek után az egyablakos rendszer alkalmazásával tesznek eleget az adófizetési kötelezettségnek. A módosítások több lépésben kerülnek bevezetésre. Ennek oka egyrészt az, hogy átalakul az egyablakos rendszer (MOSS rendszer), másrészt mert a rendszer a távolsági értékesítésre is vonatkozik a jövőben. Bekerül az áfatörvénybe az egyablakos rendszer szabályozása is. Az adatszolgáltatási kötelezettség a kézi számlákat is érinti, nemcsak a számlázórendszereket.

Számlakibocsátási változások az áfatörvény javaslatában

A jelenlegi szabályok alapján mentesül az adóalany a számlakibocsátási kötelezettség alól, ha a vevő készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, pénzhelyettesítő eszközzel vagy többcélú utalvánnyal téríti meg az ellenértéket, és nem kér számlát. Az új szabályozás törli a fizetési módok nevesítését, tehát a mentesülésnek már nem lesz feltétele az, hogy csak az adott módon téríthető meg az ellenérték. A változtatás oka, hogy a technika fejlődésével át kellett gondolni, milyen automata berendezések használatakor indokolt mentesíteni a nyugtakibocsátási kötelezettség alól. Így mentesül az adóalany akkor, ha részére az ellenérték áfás összegét az Art-ban meghatározott automata berendezés használatával fizetik meg.

eBevallás

A javaslat lehetőséget ad arra, hogy a NAV elkészítse a vállalkozás áfabevallási tervezetét. Az eÁfa csak akkor minősül bevallásnak, ha az érintett adózók aktívan közreműködnek ebben.

Áfatörvény egyéb módosításai

Néhány példa a kisebb változtatások közül:

  • A munkaerő-kölcsönzés esetében fokozatosan kivezetésre kerül a fordított adózás.
  • Lehetőség lesz behajthatatlan követelés címén utólagos adóalapcsökkentésre abban az esetben is, amikor az adós nem áfaalany. Itt nem lesz feltétele az adóalapcsökkentésnek a vevő előzetes írásos értesítése.
  • Az adószám törlése után, amennyiben újra megállapítja a NAV az adószámot, az adóalany az adószám törlése előtt keletkezett előzetes áfa tekintetében élhet a levonási jogával.
  • Megszűnik a használtautó-kereskedők azon lehetősége, hogy ha kilépnek a különbözeti adózás alól, akkor adómentesen értékesíthetik a továbbértékesítésre beszerzett autókat is. Megszűnik a mentesség ott, ahol eddig a rendelkezés a levonási tilalmat a továbbértékesítési célból beszerzett autóknál is feloldotta.