Az egészségügyi szolgáltatási járulék az egészségügyi szolgáltatások fedezetére szolgál, a nem biztosított személyek esetében.

A biztosítottak úgy válnak jogosulttá az egészségügyi szolgáltatásokra, hogy befizetik a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot. Amennyiben nem áll az adott személy egy biztosítási jogviszonyban sem, akkor az egészségügyi szolgáltatásai három befizetéstől függnek.

Megállapodás alapján fizetett járulék

Az első befizetés a megállapodás alapján fizetett járulék.

A kormányhivataloknál lehet megkötni a megállapodást, amelynek keretében egy nagykorú személy minden hónapban a minimálbér 50%-át, kiskorú esetén a minimálbér 30%-át megfizeti. Ilyen megállapodásnál annak megkötését követő 24. hónap első napjától járnak a szolgáltatások, kivéve, ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése visszamenőleg 24 hónapra megtörtént. Ilyenkor a szolgáltatások a megállapodás megkötését követő hónap első napjától járnak.

Költségvetés által megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék

A második befizetési típus a költségvetés által megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék. A központi költségvetés havonta 8000 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet a Magyarországon élő, magyar nyugellátásban részesülő személyek után, a gyedben részesülők után, és a Tbj. 22 § -ban részletezett egyéb magánszemélyek után (például óvodás gyermekek, fogvatartottak, közoktatás keretében nappali képzésben tanulók).

A harmadik befizetési típus: a magánszemély által fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék

A természetes személy által fizetett egészségügyi szolgáltatási járulékot azon személyeknek kell fizetniük, akik nem biztosítottak és a fent felsorolt csoportoknak nem tagjai, de megszakítás nélkül legalább 1 éve bejelentett magyar lakóhellyel rendelkeznek. Ők havi 8000 forint összegben fizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A fizetési kötelezettség

Tavalyi év elejétől a NAV felé nem kell bejelentenie a magánszemélynek a járulékfizetést, mert a NAV automatikusan írja elő azt a NEAK adatszolgáltatása alapján. Erről a magánszemélyt, a befizetésre kötelezettet értesíti. Ha nem írja elő a NAV a fizetési kötelezettséget, mert például külföldről tér haza a magánszemély, akkor a T1011U adatlapon történik a bejelentkezés a járulékfizetés hatálya alá.

A járulékot havonta kell megfizetni, a tárgyhót követő hó 12. napjáig. A fizetést a kötelezett helyett más személy is teljesítheti, a járulékfizetés átvállalása a NAV jóváhagyásával érvényes. Az átvállalást szintén a T1011U adatlapon kell jelezni.

A meg nem fizetett járulék következményeiről itt olvashat.