2.3. Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság bejelentésének időpontjára előírt feltételek

Az Egyszerűsített vállalkozói adótörvény az adóalanyiság választásának időpontjában teljesítendő feltételeket a bejelentésre vonatkozó rendelkezések részeként határozza meg. A törvény kimondja, hogy az adóalanynak nem minősülő adózó akkor válhat adóalannyá, ha az adóévet megelőző év decemberében, a hónap 20. napjáig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, bejelenti az állami adóhatóságnak, hogy az adóévben e törvény rendelkezései szerint teljesíti adókötelezettségeit azzal, hogy a bejelentését az adózó az említett időpontig írásban visszavonhatja.

2008. évtől az egyszerűsített vállalkozói adót választó új adózók bejelentkezése Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá bejelentkező új adózók, mint hulladék kereskedelmi tevékenységet folytatók az adóévet megelőző adóév, azaz 2007. december 20. napjáig jelentkezhetnek be az erre a célra rendszeresített külön nyomtatványon. Az adatbejelentő nyomtatványok letölthetők az APEH internetes honlapjáról, vagy beszerezhetők kereskedelmi forgalomban. Az egyszerűsített vállalkozói adótörvény hatálya alá való bejelentkezés illetékmentes.

A bejelentés jogszerűen akkor tehető meg, ha már a bejelentés időpontjában az adóalanynak nem minősülő adózó:megfelel az Egyszerűsített vállalkozói adótörvényben meghatározott valamennyi feltételnek, ideértve az adóalanyiság adóévére meghatározott feltételeket is, valamint nincs állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és ezekről a tényekről az adózó a bejelentésre rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik.

A bejelentésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Annak a már egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalanynak, aki megfelel a törvényben foglalt összes feltételnek és 2008. évre továbbra is e törvény előírásai szerint kívánja adófizetési kötelezettségeit teljesíteni, nem kell az adóbejelentését megújítania.

Az adóalany december 20. napjáig jelentheti be az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, hogy a következő adóévben adókötelezettségeit már nem az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény adóalanyra vonatkozó rendelkezései szerint kívánja teljesíteni, azzal, hogy e bejelentését az adózó december 20. napjáig írásban visszavonhatja.

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany köteles bejelenteni, ha december 20. napján már nem felel meg az Egyszerűsített vállalkozói adótörvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van.

A jogszerűtlen bejelentés Ha az adózó valamely adóévre jogszerűtlenül jelentette be az egyszerűsített vállalkozói adó választását, akkor nem válik az egyszerűsített vállalkozói adó alanyává. Ilyenkor az adóalapot (például a társasági adó, az általános forgalmi adó, a helyi iparűzési adó alapját) az adóhatóság az Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint becslési eljárással állapítja meg.