A bankkártyás fizetés megjelenik a kártyához tartozó banki kivonaton, ez alapján szerez tudomást róla a könyvelés. A fizetésekhez tartozó számlák, bizonylatok szükségességéről készítettünk összefoglalót.

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem

A számviteli trv.-ben találunk a bizonylati elvről és a bizonylati fegyelemről szabályozást. Bizonylatot kell készíteni minden gazdasági műveletről, eseményről, amely megváltoztatja az eszközök, források állományát vagy összetételét. A bizonylatok adatait késedelem nélkül rögzíteni kell a könyvekben.  A könyvviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján lehet rögzíteni az adatokat. Ez a bizonylati elv és bizonylati fegyelem követelménye.

Bankkártyás fizetés bizonylatolása

Ha készpénzmozgás is történik, akkor a pénzmozgással egyidejűleg kell a könyvekben is rögzíteni az eseményt. A bankkártya készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, ezért a bankkártyával történő fizetéseknél a bizonylatolásnál és a könyvviteli nyilvántartásba való bevitelnél a készpénzforgalmi előírásokat kell alkalmazni.

Szabályszerű bizonylat

Az a bizonylat nevezhető szabályszerűnek, amely az adott gazdasági műveletre vonatkozóan a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza az adatokat. A bizonylatnak mindenben meg kell felelnie a rá vonatkozó alaki és tartalmi követelményeknek. Ha hibát ejtenek a bizonylaton, akkor azt előírásszerűen kell javítani.

Bankkártyás fizetés, csak bizonylatra!

Bankkártyával akkor lehet fizetni, ha a termék eladója, vagy a szolgáltatás nyújtója teljesített, és átadta a vevőnek a megfelelő bizonylatot. Ha a bizonylat átadása átvétele nélkül rendezi a vevő a tartozást a bankkártyával, akkor viselnie kell a következményeit. Ilyenkor, ha a dolgozó fizet a kártyával, vele szemben fennálló követelése keletkezik a munkáltatónak. Ez akkor szűnik meg, ha azt a munkáltató elengedi, vagy a dolgozó befizeti az összeget. Amennyiben a dolgozó munkaviszonyban van, akkor az elengedett összeget munkabérként kell elszámolni, annak minden adóvonzatával.

A bankkártyás fizetés, bankkártyával történő ellenérték kiegyenlítés esetén a nyugta, vagy egyszerűsített adattartalmú számla mellett, bankkártya használatról is bizonylatot kell kiállítani, és átadni a vásárló részére.

Bankkártyás fizetés étteremben

A számlamentes elszámolási lehetőség a reprezentációs költségeknek arra az esetére tejed ki, amikor a reprezentációra étteremben kerül sor és a vállalkozás a fogyasztás ellenértékét bankkártyával, hitelkártyával fizeti a vendég. Ebben az esetben is feltétlenül szükség van az elszámoláshoz nyugtára. Nem felel meg nyugtának az éttermek ún. számoló cédulája.