Új szabályok vonatkoznak szeptembertől a felnőttképzők adatszolgáltatására, így érintett lehet a belső képzés is. Azok a munkáltatók is bejelentésre illetve engedély megszerzésére kötelezetté váltak, akik felnőttképzési tevékenységet folytatnak.

A felnőttképzésről szóló trv. (Fktv.) alapján szeptember 1-től adatszolgáltatást kell teljesítenie a társaságoknak a saját dolgozók részére szervezett belső képzésekről, amelyek szervezett célirányos kompetenciakialakításra és –fejlesztésre irányulnak, szervezetten valósulnak meg.

Mi számít felnőttképzésnek?

Annak eldöntésére, hogy mikor tekintendő egy oktatási szolgáltatás felnőttképzési tevékenységnek, három feltételnek együtt kell teljesülnie:

  • a képzés szervezője felnőttképzőnek minősüljön,
  • szervezett tevékenység keretében valósuljon meg a képzés,
  • célirányosan kompetenciakialakításra és –fejlesztésre irányuljon a képzés.

Ki számít felnőttképzőnek?

Felnőttképző a képzés szervezője és aki létrehozza a felnőttképzési jogviszonyt a képzésben részt vevő személlyel. Ez a személy, aki lehet a munkáltató is, felelős a képzés szervezettségéért, a képzési cél megvalósulásáért, de lehet a munkáltató által megbízott külső képzési szolgáltató is. Ha külső képzési szolgáltató hozza létre a résztvevővel a felnőttképzési jogviszonyt, akkor a munkaadó nem tekinthető felnőttképzőnek, mert nem őt terheli a felelősség a képzésért.

Ha nincs külsős felnőttképző, akkor abban az esetben is a munkáltatót kell felnőttképzőnek tekinteni, ha külsős óraadó bevonásával valósul meg a képzés. Ilyenkor nem az oktatót, hanem a munkáltatót, a megbízót terheli a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség. Ha ettől mentesülni kíván a munkáltató, akkor érdemes megrendelnie a továbbképzést egy felnőttképző cégtől.

Milyen a kompetenciafejlesztésre irányuló tréning?

Kompetenciafejlesztő tréning például az új dolgozók betanítását célzó munkavédelmi oktatás, szakmai oktatás. Ha ezeket a belső képzéseket nem külső cég, hanem a munkáltató végzi, mérlegelés után kell eldönteni, hogy történt-e kompetenciafejlesztés a képzésen, vagy egy csapatépítő tréning zajlik, amelyen a dolgozók egy probléma megoldásán ügyködnek. Ez utóbbiba tartoznak a workshopok, irányított meetupok, csoportos foglalkozások, és a szakmai műhelymunka.

Nem minősül felnőttképzésnek az sem, amikor a szolgáltató nem tud beavatkozni a képzés folyamatába, nincs befolyása a résztvevők fejlődésére. Ilyenkor a tananyag feldolgozása a résztvevő önálló feladata, nincs interakció a képző és résztvevő között. Ezek például az információs hírlevelek, online letölthető tartalmak.

Engedélyköteles felnőttképzés, belső képzés

Engedély szükséges ahhoz a felnőttképzéshez, amely keretében szakmai képzés, részszakmára felkészítő szakmai oktatás vagy költségvetési támogatásból illetve uniós forrásból megvalósuló oktatás vagy képzés megszervezése történik.

A belső képzés is lehet engedélyköteles, ha szakmai képzést vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatást valósít meg. Más esetben csak a képzési tevékenység bejelentésére van szükség.

Belső képzés adózási kérdései

A felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás költségeit akkor számolhatja el a munkáltató a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként, ráfordításként, ha annak megszervezésére felnőttképzési tevékenység keretében kerül sor és az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a társaság teljesítette.