Az idei évtől változnak a bérelt személygépkocsi áfájának levonásával kapcsolatos szabályok. Az új szabályok életbe lépésével a szolgáltatást igénybe vevő levonhatja az előzetes áfa 50%-át, vagy az áfa-trv. 125/A §-a szerint alkalmazhatja az adólevonási jogát. Ez utóbbi azt jelenti, hogy vagy útnyilvántartással az adóköteles üzleti használat arányában, vagy az ellenérték fejében teljesített hasznosításra tekintettel alkalmazhatja az áfalevonási jogot.

Választási jog az adózóknál

A jogszabály tehát ad egy egyszerűsítési lehetősége az adóalanyoknak: ha nem akarnak útnyilvántartást vezetni, akkor alkalmazhatják az 50%-os áfa levonási mértéket. Azonban, ha egyértelműen és ellenőrizhetően igazolni tudják, akkor ennél nagyobb mértékű levonási jogot is érvényesíthetnek.

Bérbevétel fogalma

A bérbeadás, vagy bérbevétel a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett az a jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték teljes összegét vagy jelentős részét a termék átmeneti használatáért téríti.

Amennyiben egy flottakezelő cégnél (operatív lízingcégnél) a bérleti szolgáltatások magukban foglalják a személygépkocsihoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is (mellékszolgáltatásokat) – pl. szerviz, – akkor ezen szolgáltatásokra is alkalmazható az 50%-os levonási lehetőség.

Kivételek a korlátozott áfalevonási jog alól

Amennyiben a két lehetőség közül az előzetesen felszámított áfa 50%-ának a levonását választja az adózó, akár megilletheti a teljes adólevonás joga is. Ennek feltétele, hogy a bérleti szolgáltatás igénybevételéért fizetett ellenérték legalább 50%-ára teljesüljön, hogy az a 15 §. szerinti szolgáltatásnyújtás –  közvetített szolgáltatás -adóalapjába épül be.

Akkor is teljes adólevonást érvényesíthet az adózó, ha a bérelt személygépkocsit úgy használja, hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként beépül az autó bérbeadási szolgáltatásnyújtás adóalapjába.

Több bérelt személygépkocsi

Amennyiben az adózó több személygépkocsit bérel, személygépkocsinként választhatja meg a magánhasználat meghatározásának módszerét. Egyetlen bérleti szerződés esetén a bérleti szerződésnek személygépkocsinként kell lebontva tartalmaznia a bérleti díjakat. Egy adott bérelt személygépkocsi esetében is lehet eltérő módszert alkalmazni a magánhasználat arányának meghatározásához.

A választás tehát személygépkocsikra vonatkozik és nem számlákra, nem adóalanyokra! Egy példával tudjuk elmagyarázni a különbséget. Tegyük fel, hogy egy céges autót egy üzletkötő az év 11 hónapjában 80 %-ban használja céges ügyben, és 1 hónapig – a szabadsága alatt – csak 20 %-ban. Ilyenkor nem választhatja az 1 havi számlára az 50%-os átalányt, míg a többire a másik módszert. Ez a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközne.

Rövid távú bérleti szerződés

A rövid távú bérbeadás a személygépkocsi 30 napot meg nem haladó használata. Itt a gépkocsira vonatkozó választási jog többnyire egybeesik a rövid távú bérletre vonatkozó számlára igénybe vehető levonási joggal. Ennek oka, hogy általában egy számla kerül kiállításra a rövid távra tekintettel. Elképzelhető, hogy akár 100 %-ban is levonható lesz az áfa. Erre példa, ha néhány napra, egy üzleti úthoz bérlik az autót, és így a magánhasználat fel sem merülhet.