A vasárnapi munkavégzésre vonatkozó bérpótlék kivételével a bérpótlékok alkalmazandóak az egyszerűsített foglalkoztatásnál is. A vonatkozó szabályokat az Mt. tartalmazza, a 203. §. határozza meg, hogy mely rendelkezéseket kell egyszerűsített foglalkoztatásnál alkalmazni. A bérpótlékokról általánosságban a 139-145. §.-k szólnak.

A munkaszüneti napi munkavégzés nem ugyanolyan, mint a vasárnapi munkavégzés. Munkaszüneti napra minden esetben jár pótlék, 100%-os mértékű.

Egyszerűsített foglalkoztatás előnye

Rövidebb idejű munkánál célszerűbb az egyszerűsített foglalkoztatást alkalmazni, ahol kisebb az adóteher, és egyszerűbb a bejelentés. Fontos változás, hogy július 1-től a turisztikai és mezőgazdasági idénymunkánál 500 Ft-ról 1000 Ft-ra emelkedett a napi adó mértéke, filmipari statisztáknál 4000 Ft-ról 6000 Ft-ra.

Bérpótlék éjszakai munkavégzés esetén

A munkavállalónak, – kivéve, ha jogosult műszakpótlékra,- 15% bérpótlék jár éjszakai munkavégzés esetén, amennyiben annak időtartama több, mint 1 óra. Éjszakai munkavégzésnek a 22 óra és 06 óra közti munkavégzés számít. Az éjszakai pótlék és a műszakpótlék nem jár együtt, de kollektív szerződésben kiköthető mindkettő alkalmazása.

Műszakpótlék

Ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete rendszeresen más, akkor 18 óra és 06 óra közötti munkavégzés esetén 30% műszakpótlék jár. Akkor számít rendszeresnek a változás, amikor havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább 1/3-a esetén eltér, és a legkorábbi és legkésőbbi kezdési időpont között van legalább 4 óra eltérés.

Az Mt. szerint a dolgozóra nézve kedvezőbb de akár kedvezőtlenebb kollektív szerződés is kiköthető. Megállapodás születhet arról is, hogy a dolgozó műszakpótlék nélkül, alapbérért vagy akár kisebb vagy nagyobb mértékű műszakpótlékért dolgozzon.

Bérpótlék rendkívüli munkaidő esetén

Rendkívüli munkaidőben 50%-os bérpótlék vagy szabadidő jár a dolgozónak. A szabadidő nem lehet kevesebb, mint az elrendelt munkaidő vagy a végzett munka tartama, és erre az időre alapbér szerinti bérezést kell fizetnie a munkáltatónak. A munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása szükséges a bérpótlék helyett a szabadidő alkalmazásához.

A heti pihenőnapra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzéshez 100%-os bérpótlékot kell fizetni. Amennyiben ad másik pihenőnapot a munkáltató, 50%-ra mérséklődik a bérpótlék. Munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben 100% bérpótlék jár.

Bérpótlékátalány

A bérpótlékátalány egyszerűsített foglalkoztatás esetén is alkalmazható, sőt, a bérpótlék beépíthető az alapbérezésbe.

 

Az egyes pótlékok együttes alkalmazhatóságáról itt írtunk, a 2019-ben érvényben lévő szabályok alapján.