Több adóbevallás és adó megfizetés határideje szeptember 30-ra halasztódik, a koronavírus járvány miatti intézkedéseknek köszönhetően, és a beszámoló készítése is tolódhat a társaságoknál. Az SZJA-ra és a társasházak SZJA bevallási kötelezettségére nem vonatkozik a halasztás. A társasházaknak a tavalyi évről szóló adóbevallásukat meg kell tenniük május 20-ig, ezzel együtt teljesíteniük kell adófizetési kötelezettségüket is.

Feladatok ellátása a vészhelyzet alatt

A társasházak intézőbizottságának el kell látniuk a feladataikat akkor is, ha a tagok száma az eredetihez képest csökken, akkor is, ha a trv-ben leírt minimumlétszám alá csökken.

Rendkívüli időszak alatt a közös képviselő nem menthető fel a megbízása alól, és ő sem szüntetheti meg a megbízatását. Amennyiben a vészhelyzet alatt jár le a megbízás, akkor az új választásig, de minimum a megbízatás megszűnését követő 90 napig el kell látnia a feladatait.

A feladatokat a számvizsgáló bizottságnak kell ellátnia, ha egyéb ok miatt szűnik meg a megbízatás, vagy ha nem tudja ellátni azokat a közös képviselő. Ha nincs számvizsgáló bizottság, akkor bármely tulajdonostárs kijelölhető.

A közös képviselőnek, illetve az intézőbizottságnak fokozott felelősséggel kell eljárnia a veszélyhelyzet idején, többek között kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványügyi előírások betartására.

Nyilatkozattételek

A vészhelyzet alatt az írásbeli nyilatkozatok helyett megfelelő az elektronikus úton tett nyilatkozat is, amennyiben azonosítani lehet a nyilatkozattevő személyét, a nyilatkozat tartalmát, a megtétel napját, és a címzett személyét.

Eljárások

Olyan eljárás nem folytatható, amely csak személyes jelenléttel végezhető el. Ha félbeszakad az eljárás, akkor a vészhelyzet megszűnése után a határidők újrakezdődnek.

Törvényességi felügyeleti eljárásnál az iratokat másolatban vagy szkennelve is lehet csatolni.

Közgyűlés

Nem kell közgyűlést tartani a társasháznak a vészhelyzet ideje alatt. Ez alól kivétel, ha a tulajdonosok 1/10-e írásban kéri. Ekkor is csak írásban lehet döntést hozni. A szavazásra kijelölt határidőt követő 8 napon belül a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke írásban közli a tulajdonosokkal a szavazás eredményét.

Beszámoló készítése a társaságoknál

A beszámoló készítési határidejét, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi határidejét szeptember 30-ra tolta a kormány, amennyiben az eredeti határidő április 22. és szeptember 30. közti volt. A beszámolókra épülő további kötelezettségek határideje ettől a naptól számítódik.

Beszámoló a társasházaknál

A társasházi beszámoló normál körülmények között május 31-ig készítendő el, és eddig kell a jóváhagyásra jogosult testülettel elfogadtatni. Az új határidő tehát szeptember 30-ra módosul. A társasháznál nincs nyilvánosságra hozatali, közzétételi, letétbe helyezési kötelezettség. A beszámolóról a vészhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell döntenie a közgyűlésnek.