A beszámoló május 31-i beadási határidejének elmulasztása komoly következménnyel jár, akár kényszertörléssel. Azok a cégek, akik időben a megfelelő képviselőhöz fordulnak, visszafordíthatják az eljárást.

A NAV szakembereinek bőven van idejük a kényszertörlési eljárások elrendelésére. A tavalyi évi beszámoló beadásának elmulasztásával kapcsolatosan ugyanis leghamarabb 60 napon belül tudnak adószámtörlést alkalmazni.

Eljárás a beszámoló beadásának elmulasztásakor

Amennyiben a vállalkozás elmulasztja beadni határidőben a bevallást, akkor a hatóság 30 napos határidő kitűzése mellett felszólítja a céget, hogy pótolja azt.

Ha nem történik a pótlás, akkor a NAV 200 ezer forint mulasztási bírságot határoz meg, és újra ad 30 napot a pótlásra. A második 30 nap lejárta után adószámtörlő határozat születik, amely 15 nap múlva válik véglegessé, ekkor értesíti a NAV a cégbíróságot. A cégbíróság, miután megkapta az értesítést, elrendeli a társaság kényszertörlését, ennek véglegessé válása további 15 nap.

Tehát az adózónak 90 napja van arra, hogy közbeavatkozzon. Ha van is csúszás a beszámoló közzétételében, nem jelenthet komolyabb problémát, de tény, hogy a jogkövetés, az időben történő beadás a legmegfelelőbb adózói magatartás.

Kellemetlen következmények a késedelmes beszámoló beadás miatt

A mulasztási bírság 200 ezer forintos összege mellett az adószám törlése is kellemetlenül érintheti az adózót. Ilyenkor ugyanis valamennyi olyan adólevonási lehetőség, amellyel addig nem élt a cég, elveszik. Előfordulhat, hogy azért nem tudott egy áfás tételt beállítania cég a bevallásba, mert nem volt hiteles számlája, ekkor ezt már később nem érvényesítheti.

A társaság kényszertörlése után nem működhet tovább a vállalkozás és nem lehet az üzletszerű tevékenységet tovább folytatni.

A cég eltiltása

A cégtörvény szerinti eltiltás és az adóregisztrációs akadály is az eltiltás egy-egy esete. A kényszertörlés azt is jelenti, hogy a jelenlegi és jövőbeli társaságokban nem lehet újra ügyvezetői, cégvezetői és 50%-nál nagyobb részű tulajdonosi szerepet vállalni. Ha azért kell felállni egy társaság ügyvezetői posztjából, mert törölték az adószámot – mindenféle tartozás nélkül-, akkor is van bőven feladat. Ez akkor is fennáll, ha a társaságot nem akarja a tulajdonos megtartani, ugyanis előfordulhat, hogy később azért nem tud egy munkakörbe elhelyezkedni a korábbi vezető tisztségviselő, mert aláírási jogot kellene adni a részére, és ez már nem lehetséges.

A vagyonfelosztás utáni adózás

Miután a cégbíróság kiadja a kényszertörölt cég vagyonát a tulajdonoknak, a törzstőkét meghaladó vagyon tekintetében adófizetési kötelezettségük keletkezik. Ilyen esetben a korábban esetleg rendezetlenül hagyott cégtulajdoni viszonyok is megnehezítik a későbbi tulajdonlást.