A cikkben a fontosabb előírásokat, és az ismételt közzététellel kapcsolatos ezévi változást foglaltam össze.

A közzétételi kötelezettség

Kettős könyvvitelt vezető és könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozás köteles letétbe helyezni és közzétenni az éves beszámolóit, a könyvvizsgálati záradékot, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot. Ha nem ellenőrizte könyvvizsgáló a beszámolót, vagy a záradék megadását elutasította, akkor fel kell tüntetni a beszámoló minden példányán, hogy „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” A letétbe helyezés és közzététel az év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell, hogy megtörténjen.

A közzétételi és letétbehelyezési kötelezettség teljesül, ha a beszámolót a kormányzati portálon keresztül, elektronikusan elküldi a vállalkozás a céginformációs szolgálatnak. A letétbe helyezett beszámolók nyilvánosak és bárki másolatot készíthet róluk. Az üzleti jelentést nem kell letétbe helyezni.

Beszámolók közzététele – nyilvánosan

Anyavállalat esetén nem csak az éves beszámolót, hanem az éves konszolidált beszámolót is letétbe kell helyezni, közzé kell tenni. Mivel lényegesen nagyobb feladat az összevont beszámoló elkészítése, ezért a letétbe helyezés és közzététel határideje az üzleti év mérlegfordulónapját követő hatodik hónap utolsó napja.

Bizonyos vállalkozói körnek kötelező beszámolóikat közzétenni az internetes honlapjukon. Ezek azok cégek, amelyeknek értékpapírjaikkal a mérlegfordulónapon az EU valamely tagállamának tőzsdéjén kereskednek. A beszámolónak fent kell maradnia legalább a következő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig. Ha volt kötelezően elvégzendő könyvvizsgálat, akkor a könyvvizsgálati jelentést is közzé kell tenni az interneten.

Előtársaság

A jogelőd nélkül alapított vállalkozó az előtársasági időszakról kell, hogy beszámolót készítsen, amit letétbe kell helyeznie, közzé kell tennie. Ennek határideje: a cégjegyzékbe történő bejegyzést követő harmadik hónap utolsó napja. Az előtársaságok egyéb feladatairól itt olvashatnak: http://www.eu-tax.hu/elotarsasag-beszamolo/

Ismételt közzététel

2013-as változás a közzététellel kapcsolatban: a korábbi szabályozás szerint, ha olyan jelentős összegű hibát tárt fel az ellenőrzés, amely miatt nem tükrözi a megbízható és valós képet a vagyoni, jövedelmi helyzetről a beszámoló a sajáttőke-változáson keresztül, akkor ismételten közzé kellett tenni a beszámolót. Ezt az ismételt közzétételi kötelezettséget törölték.

Az új szabályok szerint az előző év beszámolójában talált jelentős összegű hibánál az előző évre vonatkozó módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett kell bemutatni, azok ugyanis nem képezik részét a mérleg és eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Nem jelentős hibánál nem kell a módosításokat külön kimutatni, azokat a mérleg és eredménykimutatás tárgyévi adatai fogják tartalmazni. A jelentős összegű hiba fogalmát szintén az idén pontosították: ahol a mérlegfőösszeg 2%-a kisebb, mint 1 millió forint, ott a jelentős összegű hiba 1 millió forint értékű, a nagyobb vállalkozásoknál pedig a jelentős összegű hiba vagy a mérlegfőösszeg 2%-ánál vagy 500 millió forintnál lép be, a kettő közül is a magasabb összegnél.