A kata adózás után kézenfekvő lehet a vállalkozói átalányadó választása. Mindkét adózási forma bevétel szemléletű, de vannak különbségek a bevételek számbavétele szempontjából.

Bevételi korlát

A kata adózásnál nincs bevételi korlát, a 18 millió forintos éves bevételi korlát mindössze annyit jelent, hogy a korlát feletti bevételrészre 40%-os kiegészítő adó fizetendő.

Az átalányadózókra fő szabály szerint 24 millió forintos bevételi korlát él, amelynek túllépése esetén automatikusan megszűnik az átalányadó alkalmazása.

A kiskereskedelmi tevékenységet folytató átalányadózók éves 120 millió forint értékhatárig választhatják az átalányadózást.

A korlát meghaladása nemcsak azt jelenti, hogy kiesik az adózó az átalányadóból, hanem azt is, hogy visszamenőleg év elejétől tilos alkalmaznia ezt az adózási formát.

A bevétel arányosítása

Azok az adózók, akik szeptember 1-től tértek át az átalányadóra, és nem kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, a szeptember 1. és év vége közti időszakban 24/12 x 4 = 8 millió forintig alkalmazhatják az átalányadózást. Amennyiben meghaladják a négy hónap alatt a 8 millió forint bevételt, szeptember 1-től visszamenőlegesen nem alkalmazhatják az átalányadózást.

A kata adózóknál, ha egy hónapra szünetelteti a tevékenységét a vállalkozó, akkor 1,5 millió forinttal csökken a bevételi keret. Átalányadózóknál a tevékenység évközi megszűnése, megkezdése, szüneteltetése esetén a vonatkozó bevételi összeghatárt napi arányosítással kell figyelembe venni.

Adómentes jövedelemrész

Az átalányadózásnál 1,2 millió forint átalányadó-alap adómentes jövedelem, ezt az adómentességi határt nem kell arányosítani, még évközi tevékenységkezdés, évközi megszűnés, szüneteltetés esetén sem.

Mi a bevétel a katában és az átalányadózásban?

Katás bevételnek tekintendő a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben bármilyen jogcímen, bármely formában megszerzett vagyoni érték.

Az átalányadózóknál bevételnek számít az értékesített termék, szolgáltatás ellenértékeként megszerzett vagyoni érték, ideértve az ezen értékesítéssel kapcsolatban befolyt előleget is.

A kapott előleg is bevétel?

A kapott előleg nevesítetten beleszámít az átalányadózó bevételei közé, de a katatörvény a katások bevételei között nem említi szó szerint. Azonban, mivel a katatörvény a lehető legszélesebben értelmezi a bevétel fogalmát, így a kata esetében is bevételnek számít az előleg.

Tárgyi eszköz értékesítése

A tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítését mindkét adózási forma azonosan kezeli. Amennyiben az adott tárgyi eszköz vagy immateriális jószág az értékesítés előtt csak a vállalkozási célt szolgálta, akkor az értékesítésből szerzett bevétel katás vagy átalányadós bevétele a vállalkozónak. Amennyiben a tárgyi eszköz vagy immateriális jószág nem csak a vállalkozási tevékenységet szolgálta, akkor az ingó vagyontárgy értékesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.