A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény (KATA- Trv) módosításra került április 21-i hatállyal. A törvény eddig az időpontig kizárta a KATA választhatósága alól a TEÁOR szerint 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységet és a 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységet. A módosítással az említett tevékenységet folytatók előtt is megnyílt a lehetőség az új adónem választására. A bejegyzésben az aktuális változás előzményeit és hozadékát mutatjuk be.

KATA választhatósága

A módosítás a 2013. évi XXXVII. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvénnyel került elfogadásra.

Továbbra sem választhatja a KATÁt az a vállalkozás, amely a 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységből szerzett bevételt az adott évben.

A választás hátterében a Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgálatának lezárása áll, mely szerint nem rejt semmilyen veszélyt az, ha kiterjesztik a fent említett körre is a KATA választhatóságát. A biztosítási ügynökök általában vállalkozóként végzik tevékenységüket, amelyet alátámasztanak a jutalékos díjazás és a tevékenység végzésének egyéb körülményei is. A jelenleg jól működő kisvállalkozói rendszert nem valószínű, hogy megváltoztatnák, munkaviszonyra módosítanák. Ezért nem  tartották a továbbiakban szükséges kizárni e kört a választhatóság alól.

Nyomtatványok

A  választáshoz rendszeresített nyomtatványok:

  • egyéni vállalkozók részére: 13T101/E (Bejelentő- és változásbejelentő lap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában),
  • Bt-nek, Kkt-nek, egyéni cégnek: 12T201T (Bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére).

Mikortól él a KATA szerinti adóalanyiság

A KATA szerinti adóalanyiság a bejelentést követő hónap első napjától él. Ha újonnan jön létre egy vállalkozás, akkor a NAV-hoz történő bejelentkezéssel együtt tehet bejelentést a KATA választásáról. A vállalkozás a nyilvántartásba vételével kezdődően eszerint adózik.

Ez év elején a Nemzetgazdasági Minisztérium által várt több százezer vállalkozás helyett mindössze 60 ezren választották  a KATA-t. Így ebből az adónemből a tervezett adóbevételnél lényegesen kevesebb folyik majd be, de egyéb adónemekből pl. társasági adóból, EVA-ból így tízmilliárd forinttal többet várnak az államkasszába.