A társaság képviseletére jogosult személy joga a cégjegyzői jog. A cégjegyzés annak a nyilatkozatnak az aláírása, amelyet a cég képviseletére jogosult személy tesz a társaság nevében. A cégjegyzés módja és a képviselet módja azonos.

Vezető tisztségviselő

A cég törvényes képviseletét harmadik személyekkel szemben a vezető tisztségviselő látja el. A társaság létesítő okirata tartalmazza a vezető tisztségviselő képviseleti jogát. A képviseleti jog általános, vagyis minden ügyre kiterjedő. A létesítő okirat akár korlátozhatja is a képviseleti jogot, de meg is oszthatja a hatásköröket több képviseletre jogosult között. A cégjegyzői joggal rendelkezők személyét a cégjegyzék tartalmazza.

A cégjegyzői jog lehet önálló vagy együttes. Kettőnél több cégjegyzésre jogosultnál lehet egyes jogosultaknak önálló, másoknak együttes jogot adni. Az is kiköthető, hogy az együttes cégjegyzésre jogosultak közül az egyik mindig egy meghatározott személy. Egy adott személy csak egy módon jegyezheti a céget , tehát vagy önállóan vagy mással együtt.

Cégjegyzői jog korlátozása

Az önálló és az együttes cégjegyzési jog is korlátozható, de a korlátozás harmadik személyekkel szemben hatálytalan.  A korlátozás gyakori típusa, amikor értékhatárhoz kötik, hogy melyik cégjegyző járhat el, vagy csak együttesen járhatnak el bizonyos értékhatár fölött.

Cégvezetés

Egy céget a vezető tisztségviselők és a képviseletre feljogosított munkavállalók írásban képviselhetik, cégjegyzés útján. A cégvezető is elláthatja a cég képviseletét, önálló aláírási joggal.

A cégvezető egy olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a céget. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogokat is adhat. Sem a cégvezető, sem a képviseletre jogosult dolgozó nem ruházhatja át a képviseleti jogát másra.

Aláírási címpéldány

A cégjegyzésre jogosultnak olyan módon, olyan formában kell aláírnia, ahogy a hiteles cégaláírási nyilatkozaton, vagy az ügyvéd ill. kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintán látható. A címpéldányon szerepeltetni kell a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakhelyét, képviseleti jogcímét, a cégjegyzés módját, és a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját.  A címpéldányon, amennyiben a cégjegyző kéri, a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is feltüntethető.

A cég kérheti, hogy a cégjegyzék tartalmazza a cégjegyzésre jogosult elektronikus címpéldányáról készül tanúsítványt is. A cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának számít a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás.