Számla kiállításával követelése keletkezik a vállalkozásnak, de követelése más módon is keletkezhet. Az adott előlegek, a munkavállalókkal szembeni követelések, az adott kölcsön, a váltókövetelés is követelés.

Követelések devizában

A követelések nemcsak forintban tarthatóak nyilván, de más devizában is. Ezekkel a devizás követelésekkel állományba vételkor, azok csökkenésekor és év végén extra tennivalói vannak a vállalkozásnak.

Általános értékelési szabályok

A könyvelési tennivalók közül az állományba vételkoriakkal kezdjük a felsorolást. Alapszabályként a devizás tételek általános értékelési szabályai szerint kell eljárni, vagyis a teljesítés napján érvényes, vállalkozó által választott árfolyamon kell forintra átszámítani azokat.

Amikor a devizás követelések csökkennek, azaz rendezi őket a partner, árfolyamkülönbözet keletkezik, hiszen a pénzügyi rendezéskor szinte biztos, hogy más az árfolyam, mint a nyilvántartásba vételkor. Ez a különbség lehet a vállalkozás számára veszteség vagy nyereség.

Ez a veszteség a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között számolandó el, ha nyereségről van szó, akkor az a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között.

Követelésállomány csökkenése

Hogyan csökkenhet a vállalkozó devizás követelése a könyvekben? Ha devizában vezetett számlára történik a jóváírás devizában, akkor a deviza-számlájára történő jóváírással csökken a követelés, a jóváírás napján érvényes, a vállalkozó által választott árfolyamon forintra történő átszámítással. Ha forintban vezetett számlára utal a partner, akkor a ténylegesen kapott forintértékkel csökken a könyvekben a követelés.

Év végi átértékelés

Év végén nem realizált árfolyamkülönbözet keletkezik, mert az év végi valutakészleteket át kell értékelni az aktuális árfolyamra.

Attól függően, hogy év végi vagy teljesítéskori az árfolyamkülönbözet, más számlát használnak a könyveléskor. Teljesítéskor a „Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége” ill. „… árfolyamvesztesége” számlát kell használni, év végi átértékeléskor pedig a „Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg-fordulónapi értékelésének összevont árfolyam-nyeresége” illetve „…árfolyamvesztesége” számlát használják.

Barterügyletek

Bekerülési érték meghatározásánál a barterügyletek kivételt jelentenek. Bartereknél az egyik ügylet ellenértékének kiegyenlítése azonos devizaértékű a másik ügylet devizaértékével. Az elsőként teljesülő ügyletre az általános értékelési szabály vonatkozik, azaz a teljesítés napján érvényes, a vállalkozó által választott devizaárfolyamon számítják át forintra. A másodikként teljesülő ügyletnél – bár más a teljesítés időpontja – az első ügyletnél alkalmazott árfolyamot kell használni. Így nem keletkezik árfolyamkülönbözet. Az év végi értékelésbe nem kell bevonni a barterügyleteket