A forint árfolyamváltozás hatása indokolhatja a devizás könyvelés választását azoknál a cégeknél, amelyek jelentős számú tranzakciót bonyolítanak devizában. A devizában történő TAO és HIPA fizetéshez pedig mindenképp indokolt megtenni a szükséges lépéseket.

Devizás könyvelés választhatósága

A számviteli törvény biztosítja a lehetőséget a vállalkozások számára, hogy euróban, vagy dollárban vezessék a könyvelést. Akár más deviza is választható, ha az adott gazdasági kapcsolatokban funkcionális pénznemről van szó.

Az áttérés megvalósításában mindenképp kérje könyvelője segítségét!

Mérlegelendő szempontok

A devizaátállás kapcsán az első mérlegelendő szempont, hogy a társaság eszköz- illetve forrásoldalon milyen devizakitettséggel rendelkezik. Az export-import cégeknek mindenképp érdemes lehet áttérniük. Jellemző, hogy a külföldi anyavállalat gyakran elő is írja az ilyen típusú leányvállalatoknak a devizás könyvelés megvalósítását.

Döntés az átállásról

Azoknak a társaságoknak, akik funkcionális pénznem miatt döntenek az áttérés mellett, a megvalósítást év végére kell hagyniuk. A döntés legalább három évre szól. Az árfolyamváltozások hatását nem lehet teljesen kiküszöbölni a devizás könyvelés révén. Az átváltással járó adminisztrációt és a költségeket spórolhatják meg ezzel a vállalatok.

A forint alapú szállítói számlákat és a munkabérekkel kapcsolatos adófizetést, járulékfizetést, bevallást továbbra is forintban kell megtenni, attól függetlenül, hogy a könyvelésük devizában történik.

A devizaváltás előtti időből eredő hosszú lejáratú kötelezettségeknél felmerül az átváltás kérdése.

A könyvelési szoftver alkalmas a devizás könyvelés megvalósítására?

A döntés megszületése előtt ellenőrizni kell a könyvviteli rendszert, hogy alkalmas-e a devizában történő könyvvezetésre.

  • a könyvviteli szoftver megfelel-e a követelményeknek
  • az áfabevallás adatait alátámasztó analitikát képes-e a rendszer forintban vezetni
  • az év végi átértékelések árfolyamkülönbözeteit helyesen számolja el?

Társasági adó fizetése devizában

A 298/2022. kormányrendelet a 2022. szeptember 30-t követően kezdődő évre vonatkozóan lehetővé teszi, hogy a társasági adó már nem csak forintban, hanem euróban vagy dollárban is megfizethető legyen. Ez független a társaság könyvvezetésének devizanemétől.

A naptári év szerinti üzleti évet alkalmazó vállalkozások 2023-ban már választhatják a devizás adófizetést. A választásról 2022. december 1-ig nyilatkozni kell a NAV felé.

Január 1-től a HIPA előleg és a HIPA is megfizethető euróban vagy amerikai dollárban.

Amennyiben egy társaság jelenleg is devizában vezeti a könyveket, az adókötelezettséget még most forintban kell bevallania. A  TAO-t  a forintban készített mérleg és eredménykimutatás alapján kell meghatároznia, amelyhez az év végén érvényes MNB árfolyamot kell használnia. Jövő évben már megfizetheti a TAO-t és a HIPA-t euroban vagy dollárban is.

Az adóhatóság honlapján már most megtalálhatók a TAO esetében alkalmazható devizás számlaszámok.