A munkerőpiaci verseny megköveteli, hogy a munkáltatók a dolgozói juttatások köréből megtalálják azokat, amelyekkel a konkurenciánál hatékonyabban tudják magukhoz vonzani a megfelelő munkaerőt.

Juttatások a feladatok ellátásához

A telefon juttatása a munkáltató és a munkavállaló tevékenységében foglalt feladatok ellátásával kapcsolatos. Az SZJA-trv.-ben találjuk azt a felsorolást, amely tartalmazza azokat a juttatásokat, amelyek a tevékenység ellátásának feltételeként adhatóak.

A trv.-ben azt is olvashatjuk, hogy a magánszemélynek még akkor sem keletkezik adóköteles bevétele, ha az adott szolgáltatás, vagy tárgy, dolog személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas. Így egy, a tevékenység végzéséhez szükséges mobiltelefon-készülék még akkor sem eredményez a dolgozónál adóköteles jövedelmet, ha megvalósul a magáncélú használat.

Adóköteles dolgozói juttatások – telefonálás

Természetesen vannak olyan juttatások, amelyeket az SZJA-trv. kivételként felsorol és adóköteles juttatásnak minősít. A telefon használatához kapcsolódóan a helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás magáncélú használata révén adóköteles jövedelem keletkezik. Ha nem tudja elkülöníteni a munkáltató a magáncélú használatot, akkor egyes meghatározott juttatás jogcímén, a kiadás 20%-át kell adóköteles jövedelemként figyelembe venni. A személyi jövedelemadó az így megállapított érték 1,8-szorosának 15%-a. Az adóalapra 19,5% szociális hozzájárulási adót is fizetni kell.

Telefonkészülék beszerzése

A készüléket a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolni, ugyanis csak ebben az esetben él az a szabály, hogy a dolgozói juttatások nem minősülnek a dolgozó bevételének. Ha a munkavállaló vásárolja meg a készüléket, és a saját nevére kéri a számla kiállítását, és annak értékét részére megtéríti a munkáltató, akkor az munkaviszonyból származó jövedelem lesz. Ezen jövedelem csökkentésére költség nem számolható el, amennyiben a dolgozó a készüléket magáncélra is használja.

Az ilyen téves ügylet javítható oly módon, hogy a munkavállaló eladja a készüléket a munkáltatónak. Ilyenkor nem kell a dolgozónál ingóértékesítésből származó jövedelemmel számolni. A készüléket a munkavállaló visszakapja, mert szükséges a munkavégzéshez, de figyelembe kell venni, hogy egy adóellenőrzés akár azt is vélelmezheti, hogy adókikerülési céllal jött létre az ügylet.

A telefonkészülék kategóriája

A dolgozói juttatások körénél azt érdemes mérlegelnie a munkáltatónak, hogy milyen kategóriájú készüléket ad a munkavállalónak. Sok esetben egy alacsonyabb kategóriába tartozó készülék is megfelel a feladatok ellátásának, de a munkáltató mégis egy minden igényt kielégítő készüléket ad a dolgozónak. Ilyenkor a szükségesnél magasabb kategóriájú készülék használatba adása nem jelent adófizetési kötelezettséget a dolgozó számára. Ebben az esetben egyébként akár használati díjat is kérhet a munkáltató a dolgozótól, így osztozhatnak a költségeken.

Megveheti a dolgozó a készüléket?

A használatra szánt időszak végén a munkáltató eladhatja piaci értéken a készüléket a dolgozónak, ilyenkor nem keletkezik jövedelem. Ha a piaci érték alatt veheti meg a telefont a munkavállaló, akkor munkaviszonyra tekintettel keletkezett juttatásról beszélhetünk. A vételár és a piaci érték közti különbözet munkaviszonyból származó, összevonás alá eső jövedelem lesz, amiből SZJA-előleget, egyéni járulékokat kell vonni. A munkáltatónak szochot, és szakképzési hozzájárulást kell fizetnie.