Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése a magánszemélyek törvényi kötelezettsége, a magánszemély ezzel szerez jogosultságot az egészségügyi szolgáltatásra.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése nem önkéntes vállaláson múlik, hanem a Tbj. trv. alapján előírt fizetendő kötelezettség, amely azokra a magánszemélyekre vonatkozik, akik megfelelnek a Tbj. trv. 43. szakaszában szereplő kritériumoknak:

  • belföldi
  • nem biztosított
  • nem illeti meg egészségügyi szolgáltatás semmilyen jogcímen
  • megszakítás nélkül min. egy éve rendelkezik bejelentett lakóhellyel, szálláshellyel.

Ha nem tartozik a magánszemély a fenti csoportba, akkor a járulékot nem fizetheti, még önkéntesen sem. Az a személy sem fizetheti a járulékot, aki egy másik EGT-tagállamban biztosítási jogviszonyt létesít.

Példák az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére

Egy diák, miután befejezte tanulmányait, nem létesít biztosítási jogviszonyt. A diákigazolványa érvényességi idejének lejárta után még 45 napig jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Amikor lejár a 45 nap, még akkor sem tudja „megváltani” az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságát a járulék fizetésével.

Az a magánszemély, aki egy saját szociális biztonsági rendszerrel működő nemzetközi szervezetnek dolgozik, ki van zárva a magyar biztosításból. Ő sem jogosult a járulék fizetésére, még akkor sem, ha a magyar egészségügyi ellátás többet nyújtana számára, mint ami a saját szervezetétől megilleti. Köthet külön megállapodást a társadalombiztosítóval, de annak díja lényegesen magasabb, mint az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Bejelentési kötelezettség

Be kell jelenteni az egészségbiztosítónak a külföldön vagy nemzetközi szervezet szociális rendszerében létrejött és megszűnt biztosítást a következő esetekben:

  • egyik EGT – tagállamban, vagy Svájcban vagy egy Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított személynél,
  • aki rendelkezik TAJ-számmal,
  • és magyar állampolgár.

A bejelentést 15 napon belül meg kell tenni, ellenkező esetben akár 100 ezer forintra is bírságolható, aki elmulasztja.

Egészségügyi szolgáltatás díjának megtérítése

Az egészségügyi szolgáltatás fizetésére nem kötelezett személynek meg kell térítenie az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit, amennyiben egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése alapján vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben önként nem téríti meg a kért összeget, az egészségbiztosítási szerv átadja az adóhatóság részére a követelést, és adók módjára behajtandó köztartozás lesz belőle.