A készpénzfizetési korlát alkalmazásánál fontos annak ismerete is, hogy mely ügyletek lesznek egybeszámítandó készpénzes ügyletek és melyek, amelyeket egyenként kell megítélni.

Az Art 1,5 millió forintban határozta meg a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók között szerződésenként és havonta készpénzben teljesíthető ellenértékek összegének maximumát.

Havonta és ügyletenként

A korlátozás az adott hónapon belüli kifizetésekre él, azaz nincs akadálya annak, hogy egy adott szerződés alapján havonta történjen 1,5 millió forint készpénzkifizetés. Ugyanazon felek között a korlátozás csak az azonos ügylet alapján teljesítendő kifizetésekre vonatkozik. Ezért amennyiben a felek között többféle szerződéses viszony áll fenn, akkor ügyletenként bonyolíthatnak 1,5 millió forintos készpénzügyletet.

Mit tekintünk egybeszámítandó készpénzes ügyleteknek?

Ha egy adózó havonta több alkalommal vásárol egy másik adózótól, és a felek pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek, akkor a korlátozás miatt felmerülhet a kérdés, hogy mit tekintünk egy szerződésen alapuló kifizetéseknek.

Az Art. a szerződés fogalmát nem definiálja, a polgári jog szabályait kell követni a gazdasági események megítélésekor.

Egyedi vizsgálat a gazdasági ügyleteknél

Ha ugyanannál az adózónál többször vásárol egy adott hónapban az adóalany, az még nem jelenti azt, hogy mindenképp össze kellene számítani havi szinten az ügyletek ellenértékét. Vegyük azt az esetet, amikor egy szerződés kapcsán minden további nélkül megállapítható, hogy több, különálló ügyletről beszélünk. A felek nem állapodtak meg előre abban, hogy milyen termékértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással tartozik az egyik adóalany a másiknak. Ilyenkor nem kell egybeszámolni az adott hónap alatt kifizetett készpénzösszegeket.

Szintén nem kell egy szerződésnek tekinteni, ha nem folyamatos a jogviszony a felek között. Nem tekintendő egy szerződésnek, ha az ügylet nem rendszeres termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozik, hanem egyedi megállapodásokat kötnek. Ha például a beszerzés a pillanatnyi alapanyag-igények alapján történik, akkor nem kell a vásárlásokat összevontan kezelni,. Ilyenkor külön vizsgálandó az értékhatár.

Mindig az egyedi eset ismeretében lehet eldönteni, hogy egybeszámítandó készpénzes ügyletekről van szó, vagy egyedi ügyletekről.

Egybeszámítandó készpénzes ügyletek egy szerződés okán

Amikor a különböző jogügyleteket egymásra tekintettel valósítják meg, és azok szerződéses egységet mutatnak – gazdasági céljukat tekintve vagy a szerződéskötés körülményeit figyelembe véve, – akkor egy szerződésként kell őket kezelni. Ha készpénzes teljesítés történik, akkor azok egybeszámítandó készpénzes ügyletek.

Amikor egy megállapodás kötése után kerül sor egy előre meghatározott mennyiségű áru leszállítására, akár több részletben is, akkor függetlenül a szállítások számától, össze kell adni az ügyeletek ellenértékét.

Tegyük fel, hogy a jogviszony a felek között folyamatos vagy rendszeres termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányul. Ekkor a készpénzfizetési korlát szempontjából az egy hónap alatt teljesített ügyletek összeszámítandóak. A korlátozás csak az ugyanazon naptári hónapon belüli kifizetésekre vonatkozik.

Részletfizetéses teljesítés

Amikor a felek részletfizetésben állapodnak meg, akkor az értékhatár megállapításánál az adott ügylethez tartozó kifizetéseket csak egy adott hónapon belül kell egybeszámítandó készpénzes ügyletekként kezelni. Ha egy részlet kifizetése a hónapon túl történik, akkor azt nem kell beszámítani.

 

Az összeszámítást egy adott hónap első napjától kell számítani az utolsó napjáig, nem az első ügylet napjától kell az egy hónapot számítani.