Az egyéb bevételek elszámolásakor egyfajta maradékelvet kell érvényesíteni, ugyanis azokat a bevételeket soroljuk ide, amelyek nem tartoznak az értékesítés nettó árbevételéhez és a pénzügyi műveletek bevételéhez sem.

Óvatosság elve az egyéb bevételek elszámolásakor

Az egyéb bevételek elszámolása során különösen érvényes az óvatosság elve, amely szerint nem lehet kimutatni az eredményt, ha a bevétel realizálása bizonytalan. A legtöbb tételt csak akkor lehet beállítani az egyéb bevételekhez, ha mérlegkészítésig pénzügyileg is rendezésre kerül.

Egyéb bevételek fő csoportjai

A főszabályként a beérkezés után elszámolható egyéb bevételek közé tartoznak például

  • a káreseményekkel kapcsolatos bevételek,
  • a kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, sérelemdíjak, behajtási költségátalányok,
  • a behajthatatlannak minősített követelésekre kapott összegek,
  • a költségek ellentételezéseként kapott támogatások, juttatások.

Kivételek a főszabály alól – kártérítés a biztosítótól

A biztosító által fizetett kártérítés esetén nincs szükség arra, hogy a mérlegkészítésig teljesítés is történjen. Ahhoz, hogy bekerülhessen a tétel az egyéb bevételekhez, elegendő igazolni azt, hogy a biztosító elfogadta és visszaigazolta a káreseménnyel kapcsolatos igényt. Egyéb esetben a mérlegkészítésig be is kell érkeznie a kártérítésnek ahhoz, hogy az egyéb bevételek között szerepeltethető legyen.

Költségek ellentételezése, mint kivétel

A költségek ellentételezésére kapott támogatásoknál az adóhatóságtól vagy más jogszabályban meghatározott szervezettől kapott támogatásnál elégséges az igénylés megtörténtének igazolása, és már szerepeltethető is az egyéb bevételeknél. A támogatási kérelem megküldése és a fogadó szerv visszaigazolása elegendő az adott évi elszámoláshoz. A támogatások elszámolásához meg kell említeni, hogy a 2019. évben a számviteli törvénybe beiktatott új bekezdés megengedi, hogy a könyvekbe akkor is elszámolásra kerüljön a támogatás, ha azt nem számolták el a mérlegkészítésig, de bizonyítható, hogy a támogatáshoz kapcsolódó feltételek teljesítésre kerülnek, és valószínűleg meg is kapja a támogatást a vállalkozás.

Nincs felsorolva tételesen, hogy mivel lehet bizonyítani a teljesítési vélelmet, de a bizonylatok, számítások megléte mindenképp lényeges.

Nem kötelező elszámolni egyéb bevételként az összeget, még akkor sem, ha rendelkezésre állnak a bizonyítékok a vélelmezett teljesítéshez. Az elszámolhatóság csak egy lehetőség.

 

A kapott támogatások elszámolásáról korábban itt írtunk.