Az egyéni vállalkozó a vállalkozása mellett dolgozhat más jogviszonyokban is, kialakulhat többes jogviszony. Két olyan keresőtevékenység van, ahol a egyéni vállalkozó tb-fizetési kötelezettsége eltérően alakul, mint az általános szabályok szerinti.

A nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó biztosítottnak minősül, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem minősül biztosítottnak. A biztosított egyéni vállalkozó a tb-járulékot a vállalkozói kivét, vagy átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. A tb-járulék havi alapja minimum a minimálbér.

A nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó havonta a következő tb-közterheket fizeti meg:

  • 18,5% tb-járulék, alapja legalább a minimálbér/garantált bérminimum
  • 13% szocho, alapja legalább a minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-a

Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó

Az az egyéni vállalkozó számít kiegészítő tevékenységet folytatónak, aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja vagy özvegyi nyugdíjban részesülő személy, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem fizet járulékot és szochot sem, hisz nincs biztosítási jogviszonya.

Többes jogviszony: legalább 36 órás munkaviszony

Ha az egyéni vállalkozó legalább 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, akkor nem kell a minimális alapok után tb-közterheket fizetnie. A tb-járulék és a szocho alapja a tényleges jövedelme lesz, átalányadózónál az átalányban megállapított jövedelem, amibe nem kell beleszámítani a jövedelmének adómentes részét.

A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokat össze kell számítani. Ha fizetés nélküli szabadságon van a munkaviszonyában a vállalkozó, akkor erre az időszakra meg kell fizetnie a minimális alapok szerinti közterheket.

Többes jogviszony: egyéni és társas vállalkozó

Ha az egyéni vállalkozó egyben társas vállalkozóként is biztosított, akkor az egyéni vállalkozói jogviszonyában a járulék- és szochofizetési kötelezettség a minimális alapok után áll fenn, de a társas vállalkozásában a járulékot a tényleges jövedelme után fizeti meg.

Lehetősége van arra is, hogy a társas vállalkozásnak január 31-ig tett nyilatkozata alapján az év egészére legalább a minimális alapok szerinti közterheket fizesse meg. Ilyenkor az egyéni vállalkozásában fizeti a tényleges jövedelem után a járulékot és a szochot.