Az egyéni vállalkozó által kapott támogatás elszámolási módját meghatározza a támogatás fajtája és a vállalkozás adózási módja.

A nem kisadózó vállalkozóknál a támogatást az SZJA-trv. szabályai szerint kell elszámolni.

Támogatás fogalma

Az SZJA-trv. a támogatás fogalmát nem határozza meg. Definíciót csak a költségek fedezetére és a fejlesztési célból kapott támogatásokra ad.

A cikkben azokat a más által juttatott vagyoni értékeket tekintjük támogatásnak, amelyet a vállalkozás nem termékeladás vagy szolgáltatás nyújtás ellenértékeként kap, hanem amit a működésének elősegítésére vagy egy beruházás ellentételezésére kap.

Az egyéni vállalkozásnak juttatott támogatás elszámolása azonos az önálló tevékenységet folytató magánszemélynek adott támogatáséval. Az SZJA-trv. 10. melléklete alapján az egyéni vállalkozás bevétele a kapott támogatás. Az egyéni vállalkozónak a banki jóváírás napján bevételként el kell számolnia a kapott támogatást.

Költségek fedezeteként vagy fejlesztési célból kapott támogatás

A költségek fedezeteként vagy fejlesztési célból kapott támogatások azok, amelyeket

  • a magánszemély csakis a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történt elszámolási kötelezettsége mellett, vagy a tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően kap jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján,
  • a magánszemély az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához és mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez

kapott.

A támogatás közvetlenül kapcsolódik a felmerülő költségekhez, vagy egy adott beruházáshoz.

Ha a támogatást a magánszemély csak a cél szerinti felhasználás igazolása mellett vagy azt követően kapja csak kézhez, és a cél szerinti kiadás alapján költséget egyáltalán nem számol el, akkor az SZJA –trv. nem tekinti a támogatást bevételnek.

Támogatással kapcsolatos kiadások elszámolása

A vállalkozó saját döntése, hogy az utólag kapott támogatásokat elszámolja-e egyáltalán vállalkozói bevételként attól függően, hogy az adott támogatással kapcsolatos kiadásokat költségként elszámolja-e vagy sem.

Példa: ha a vállalkozás utólag jogszabály alapján bértámogatásban részesül, és elszámolási kötelezettsége van, akkor eldöntheti, hogy elszámolja-e a béreket költségként vagy nem. Ha nem számolja el, akkor a támogatás összege nem számít bevételnek. Ha elszámolja a béreket költségként, akkor a támogatást el kell bevételként számolnia.

Beruházásokhoz nyújtott támogatás

A beruházásokhoz nyújtott fejlesztési támogatásoknál bevételt akkor lehet elszámolni, ha a hozzá köthető költséget, értékcsökkenési leírást is elszámolják.

Az SZJA-trv. 11. sz. melléklete alapján az egyéni vállalkozói tevékenységhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatással szerzett, vagy előállított tárgyi eszköz, nem anyagi jószág beszerzési árának azon részét, amely megegyezik a megszerzéshez vagy előállításhoz felhasznált támogatás összegével, az eszköz üzembe helyezésének időpontjában értékcsökkenési leírásként kell elszámolni.

Átalányadózó egyéni vállalkozó támogatása

Amennyiben átalányadózó az egyéni vállalkozó, akkor nem lesz vállalkozói bevétel a jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján költségek fedezetére vagy fejlesztési célból kapott támogatás. Ezt a támogatást az önálló tevékenység bevételeként, nem vállalkozói bevételként kell elszámolni. Ha utólag, a felhasználás igazolásával együtt vagy azt követően kapja meg a támogatást az egyéni vállalkozó, és nem számol el költséget, akkor azt nem kell önálló tevékenység bevételeként elszámolni. Ha nem utólag kapja meg a támogatást, akkor jogosult költséget elszámolni a bevétellel szemben, mert erre a támogatásra nem az átalányadózás szabályai érvényesek. Nem keletkezik adóalap az átalányadózónál sem az ilyen támogatások esetén. Ha nem költségek fedezeteként vagy fejlesztési célból kapja az átalányadózó vállalkozó a támogatást, akkor átalányadós vállalkozói bevételnek minősül az összeg, az átalányalap részeként adózik.

Katás egyéni vállalkozó által kapott támogatás

Ha a támogatás jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján költségek fedezetére vagy fejlesztési célra szolgál, és elszámolási kötelezettség áll fenn a folyósítóval szemben, akkor a katás egyéni vállalkozó által kapott támogatás nem tekinthető kisadózói bevételnek, sőt, önálló tevékenységből származó bevételként sem kell elszámolni. Az ilyen támogatásról nem kell SZJA-bevallást készíteni. Az egyéb támogatások viszont kisadózói bevételnek számítanak.

 

Egyéni vállalkozók adózásával kapcsolatban korábbi bejegyzéseinkben is találnak hasznos információt.