A munkáltatónak lehetősége van arra, hogy úgy támogassa dolgozóit a jelenlegi magas inflációs helyzetben, hogy egy olyan egyszeri étkezési utalvány kibocsátásáról döntsön, amelyet csak a munkáltató által kijelölt helyen válthatnak be a dolgozók (pl. a munkahelyi étteremben). Az üzemeltető vendéglátó egységgel megállapodhat, hogy utólag elszámolnak a beváltott utalványokkal.

A beváltott étkezési utalványokról elszámoláskor számlát már nem állít ki a vendéglátó, mert azokat egyszer már pénztárgépbe ütötték, amikor a dolgozó fizetett vele.

Az étkezési utalvány, mint kupon

Ez a fajta juttatás tekinthető egy „kupon”-nak, amelynek a kibocsátója és forgalmazója ugyanaz a személy, és amellyel történő vásárláskor az ellenérték megfizetésébe a vendéglátó beszámítja annak értékét.

A kupon nem egy áru és nem egy szolgáltatásnyújtás, ezért áfa hatálya alá sem tartozik.

Egyszeri étkezési utalvány elszámolása

A munkáltató a kibocsátott étkezési utalványok értékét a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályba könyveli. Az utalványok előállítási költségét (pl. tervezés, nyomtatás) az eredmény terhére kell elszámolni.

A dolgozók számára történő átadáskor szükséges egy bizonylat kiállítása, amelyen szerepel

  • a kuponok mennyisége, értéke,
  • a kupon jelölő adatai,
  • a dolgozó neve,
  • a beváltás helye, és határideje,
  • a beváltás során megvásárolható termék, szolgáltatás megnevezése,
  • és azok az adatok, amelyek szükségesek az elszámoláshoz, beváltáshoz.

A nyilvántartás vezetése a 0. számlaosztályban célszerű.

A beváltás folyamata

Amennyiben számlát kér a dolgozó beváltáskor, a vendéglátóhely kiállítja azt, ellenkező esetben nyugtát ad át. A számlán a termék, szolgáltatás tényleges, áfás eladási ára szerepel. A munkavállaló a kuponnal csökkentett értéket fizeti meg.

A vendéglátó hely a számla szerinti, áfa nélküli eladási árat árbevételként számolja el, az eladási árat terhelő áfát fizetendő áfaként, az elfogadott és beszámított kupon értékét pedig a kibocsátó munkáltatóval szembeni követelésként, a munkavállaló által ténylegesen megfizetett összeget pénzbevételként mutatja ki.

A beváltott kuponok értékét a vendéglátóhelynél elsődlegesen a munkáltatóval szemben kell kimutatni, követelésként, amíg annak ellenértékét a kibocsátó társaság át nem utalja a vendéglátóhely részére.

Az egyszeri étkezési utalvány adóvonzata a munkavállalóknál

Az elszámolások alapján látható, hogy a dolgozók mennyit váltottak be az utalványokból és mennyi van még a dolgozóknál.

A juttatás formája utalványnak minősül, mert olyan tanúsítvány, amely a dolgozó által éttermi szolgáltatásra cserélhető, egy adott szolgáltatónál.

A juttatáshoz kapcsolódó közterheket az szja-trv. alapján az utalványra vonatkozó előírások alapján kell meghatározni.

A juttatás értéke a dolgozó nem pénzben szerzett bevétele lesz, amelynek a szerzési napja az a nap, amikor a juttatott értékkel rendelkezni jogosult, azaz amikor be tudja azt számítani az igénybe vett szolgáltatás ellenértékébe. Ezzel az időponttal kell elszámolni a juttatást személyi jellegű kifizetésként.

Csak azon dolgozóknak keletkezik bevétele, akik beváltották az utalványt.

A jogosult munkavállalók esetében a beváltott utalványok alapján megállapítható a juttatás értéke, ezért a juttatást a dolgozó nem önálló tevékenységből származó jövedelmeként kell figyelembe venni. A közterheket a bérre vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni.