Az egyszerűsített foglalkoztatás és alkalmi munkavállalás szabályain könnyítve segítené a törvényhozás a munkáltatók és munkavállalók egymásra találását egyes ágazatokban, de főként a mezőgazdaságban.

Egyszerűsített foglalkoztatás az Mt-ben

Az egyszerűsített foglalkoztatásról a Munka törvénykönyvében is találunk szabályozást. Itt írják le, hogy melyek azok a munkajogi eltérések, vagyis az általánostól eltérő könnyítések, amelyeket az egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazni kell. Itt találjuk azt a szabályt is, miszerint a munkaidő ebben a foglalkoztatási formában beosztható egyenlőtlenül még akkor is, ha nem alkalmaz munkaidőkeretet a foglalkoztató. A munkaidőbeosztás közlésére vonatkozó törvényi határidők sem érvényesek, mint ahogyan nem kell alkalmazni a vasárnapi munkavégzés és a szabadság kiadásának szabályait sem.

Efo trv – részletes szabályozás

A fenti, Munka törvénykönyvében olvasható szabályokat kiegészíti a 2010. évi Efo trv., amely az egyszerűsített foglalkoztatás témájában született. A törvény foglalkozik a korlátokkal, a bejelentési, bevallási szabályokkal és a közteherviselés módjával. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében létrejött 122/2020. kormányrendelet az Efo trv. egyes általános feltételeit módosította. A módosítás csak átmeneti, 2020. december 31-ig szól.

Munkaviszony mellé nem köthető

A Munka törvénykönyve írja le, hogy a munkáltató és a munkavállaló között egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony is létrejöhet. Érvénytelen lesz ez a munkaszerződés, ha aláírásakor a felek között munkaviszony áll fenn. Munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében nem lehet módosítani.

Korlátozások az egyszerűsített foglalkoztatás időtartamában

Az egyszerűsített foglalkoztatás két típusa:

  • mezőgazdasági ill. turisztikai idénymunka
  • alkalmi munka.

Az alkalmi munka a dolgozó és a foglalkoztató között maximum 5 egymást követő naptári napra szóló, egy naptári hónapon belül maximum 15 napra és egy éven belül legfeljebb 90 naptári napra létesített, határozott időre szóló munkaviszony. Az Efo trv. alapján ha a munkavállaló és a munkáltató idénymunkára vagy idénymunkára + alkalmi munkára több alkalommal létesít egymással munkaviszonyt, akkor együttesen a 120 napot nem haladhatja meg a felek közti munkaviszony, egy naptári éven belül.

Könnyítések a vészhelyzeti időszakban

2020. december 31-ig tartó időszakban az idénymunkára vagy idénymunkára és alkalmi munkára vonatkozó 120 napos időszakot 180 napra emelték bizonyos ágazatokban:

  • növénytermesztés
  • erdőgazdálkodás
  • állattenyésztés
  • halászat
  • vadászat.

A mezőgazdasági idénymunka esetén az Efo. trv. kimondja, hogy egy naptári éven belül a 120 nap nem léphető át. A 122/2020. kormányrendelet alapján az évi 120 nap akár 180 napra is növelhető. A turisztikai idénymunka szabályai nem változtak, ott a 120 nap korlátozás megmaradt a veszélyhelyzetben is.

Alkalmi munkavállalás esetén az egy hónapon belüli 15 napos korlátot 20 napra emelték.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról itt írtunk korábban.