A jelenlegi körülmények között az üzleti bérlők megtartása érdekében egy bérbeadó kezében eszköz lehet a csökkentett vagy elengedett bérleti díj.

Bérleti díj kedvezmények

Számos átmeneti rendelkezés született a járványhelyzet negatív gazdasági következményeinek mérséklésére. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződését június 30-ig nem lehet felmondani. A bérleti díj annak ellenére sem emelhető, ha azt a bérleti szerződés más esetben lehetővé tenné. Sok bérbeadó dönt azonban úgy, hogy inkább csökkenti vagy elengedi a bérleti díjakat, könnyítve ezzel a bérlő helyzetén.

Hogyan járjon el ilyen esetben a bérbeadó: kedvezményként írja a számlára az elengedett részt, ami akár 100% is lehet, vagy számlázza ki a teljes bérleti díjat és engedje el egy részét vagy akár az egészet?

Elengedett bérleti díj, kedvezményként megállapítva

Az áfa-trv. (2007. évi CXXVII. trv.) alapján az adó alapjába nem tartozik bele a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyiségére tekintettel a teljesítésig adott engedmény, vagy más üzletpolitikai célú árengedmény.

Akkor üzletpolitikai célú az engedmény, ha

  • az árengedmény nyújtójától független féllel kötött és más független fél számára is észszerűen elérhető az engedmény, azonos feltételek mellett,
  • vagy ha az árengedmény nyújtójától független féllel is köthető és számára észszerűen elérhető megállapodásban rögzített árengedmény összege kisebb, mint az árengedmény igénybevételére jogosító vásárlás ellenértéke.

Ilyen feltételeknél, a számlában érvényesített kedvezménynél csak a kedvezménnyel csökkentett adóalap után kell az áfát befizetni a bérbeadónak. Az, hogy a jelenlegi járványügyi vészhelyzetben az elengedett bérleti díj vagy kedvezményes bérleti díj értelmezhető-e üzletpolitikai célú engedménynek, vethet fel kérdéseket…

Elengedett bérleti díj, mint elengedett követelés

Ha a teljes bérleti díj kiszámlázásra kerül, de a bérbeadó elengedi a bérleti díjat, akkor a fizetendő áfát meg kell állapítani. A bérbeadónak az elengedett összeg behajthatatlannak nem minősülő követelés marad. Ilyenkor az összeg elengedett követelés lesz, és ennek összegével meg kell növelni az adózás előtti eredményt.

A fentieknél feltételeztük, hogy az üzlethelyiséget bérbe adó vállalkozás társasági adózás szerint adózó, áfakörös adóalany.