Az elszámolási előleg nyújtásakor egy dolgozó készpénzt kap a pénztárból, utólagos elszámolásra. Az összeget egy bizonyos cél érdekében felmerülő költségekre, kiadásokra költheti.

Hogyan nyújtjuk az elszámolási előleget szabályosan?

 • az összeg kiadásakor kiadási pénztárbizonylatot kell készíteni
 • az összeg visszafizetésekor a teljes összegről bevételi pénztárbizonylat készül
 • a számlák és bizonylatok összegéről kiadási pénztárbizonylat készül
 • a költségszámlák, bizonylatok összege és a teljes felvett összeg közti különbség visszafizetésre kerül, ezzel megszűnik a dolgozó felé fennálló követelés

Az elszámolási előleg egyéb lényeges szabályai:

 • az elszámolás határideje 30 nap
 • elszámolásra pénzt kiadni csakis személyre szólóan lehet
 • az elszámolásra kiadott összeg nem lehet több annál, mint ami a cél eléréséhez indokoltan szükséges

Mi történik, ha 30 napig nem számol el a dolgozó a felvett összeggel?

Amennyiben 30 napon túl számol el az elszámolási előleggel a dolgozó, kamatkedvezményből származó jövedelme keletkezik.

Példa: Ha egy adott összeggel csak 40 nap elteltével számol el a munkavállaló, akkor az adott összegre meg kell fizetni a jegybanki alapkamat 5%-tal növelt mértékével a kamatot, a 40 napos időszakra. Ha nem fizeti meg a dolgozó a kamatot, akkor a felvett összeg így kiszámított kamatának 1,18-szorosa után 15% SZJA és 22% EHO fizetendő.

A kifizető bizonyíthatja, hogy a szokásos piaci kamat alacsonyabb, mint a jegybanki alapkamat 5%-ponttal növelt összege, ilyenkor a szokásos piaci kamatot kell figyelembe venni.

Az adózás során az adót a kifizetőnek adóévenként, az adóév utolsó napjára, illetve ha év közben megszűnik a követelés, akkor a megszűnés napjára kell megállapítani, megfizetni, bevallani.

Nyilvántartás

Fontos, hogy nyomon követhető legyen a dolgozók számára kiadott előleg, ezért nyilvántartást kell vezetni azokról.

A nyilvántartás tartalma

 • a felvevő neve és az elszámolási előleg kiadásának napja
 • a felvett összeg nagysága és jogcíme
 • az igénylést aláíró vezető neve, aláírása
 • az elszámolás határideje
 • az elszámolás kelte
 • a visszafizetett és a felhasznált összeg
 • a bevételezés tételszáma

Egy munkavállaló nem kaphat újabb elszámolási előleget, csak ha egy korábban kiadottal már maradéktalanul elszámolt.